Siden 25. juni har bilisterne på Mariagervej måttet køre over baner af grus, hvor Vandmiljø Randers har gravet nye spildevandsledninger ned på tværs af Mariagervej. Lørdag 8. juli skal grusbanerne dækkes af asfalt, og Mariagervej vil derfor være spærret for gennemkørsel i perioden fra kl. 6 til 18.

Det oplyser Vandmiljø Randers, der i flere år har arbejdet på at separatkloakere Nordbyen og dermed lede regnvand og spildevand i hver sin ledning.

I weekenden 24. til 25. juni var det tid til at grave i Mariagervej. Her blev vejen gravet op, og en ny spildevandsledning blev lagt ned.

“Vi er så heldige, at den eksisterende fællesledning i Mariagervej, der i dag rummer både spildevand og regnvand, er i rigtig god stand og har de helt rigtige dimensioner til at fungere som regnvandsledning for området. Havde vi skullet grave en ny regnvandsledning ned, ville det være nødvendigt at lukke Mariagervej helt for trafik i en længere periode. Det slipper vi heldigvis for med denne løsning,” fortæller Ole Søby, projektleder ved Vandmiljø Randers.

Trafikken bliver omdirigeret til Lervangen på lørdag

Gravearbejdet efterlod nogle baner med grus, hvor den nye spildevandsledning krydser Mariagervej. De skal nu dækkes med asfalt.

“Selvom vi kun er nødt til at spærre et lille stykke af Mariagervej af, så er vi klar over, at omkørslen påvirker mange mennesker. Det er altid Randers Kommune, der skal give tilladelse til, at en vej kan afspærres, og de har sagt ’ja’ til, at vi lægger arbejdet om lørdagen, ud fra vores fælles ønske om at genere trafikken og beboerne mindst muligt,” siger Ole Søby, projektleder ved Vandmiljø Randers.

Derfor bliver Mariagervej lukket for bilister lørdag 8. juli fra kl. 6-18 mellem Solsikkevej/Ymersvej og Lavendelvej. Bilisterne vil i stedet blive henvist til at køre ad Lervangen. Udrykningskøretøjer og busser vil dog stadig kunne komme igennem på Mariagervej. Gående og cyklister vil fortsat kunne bruge fortov og den dobbeltrettede cykelsti i den østlige side af vejen.

Arbejdet med separatkloakering i Mariagervej fortsætter nogle måneder endnu


Gravearbejdet i Mariagervej forventes afsluttet ved udgangen af november 2023. Det vil ikke være sidste gang, bilisterne på Mariagervej vil blive sendt ad andre veje, da Vandmiljø Randers vil være nødt til at krydse Mariagervej flere steder senere i år.

Læs mere om projektet på Vandmiljø Randers – Separatkloakering på Mariagervej, Bellisvej, Irisvej, Lavendelvej, Løvetandsvej, m.fl. (vmr.dk)