Rundt omkring på kommunens 30 valgsteder berettede de ansvarlige om helt rolig valghandling. Vælgerne overholdt sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og valget skred frem som forventet – dog med lavere deltagelse

 

TEKST OG FOTOS PIA ASVIG IVERSEN

pia@dinavis.dk

 

Helt fra morgenstunden var der højere valgdeltagelse i Randers Kommune end ved seneste valg i 2017. Hos kommunens mindste valgsted, Jebjerg forsamlingshus, havde 20 procent stemt kort før kl. 11.30 – det er knap 4,8 procent højere end ved valget i 2017, hvor tallet var 15,2 procent.

Corona var ingen hindring for at afgive stemme og vælgerne var gode til at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Flere benyttede sig også af at stemme udendørs. Det kunne man gøre ved at ringe til en valgtilforordnet og få stemmesedler og boks bragt udenfor. En af dem var Mogens Nielsen, der stemte i Fritidscentret.

Han var, på grund af sin alder, ikke helt tryg ved at bevæge sig ind på det store stemmested midt i byen, hvor 4.334 vælgere kan afgive deres stemme.

”Jeg synes, det er fantastisk man kan gøre det på denne måde. Og de der kom ud med stemmeboksen var slet ikke sure eller irriteret. Jeg fik et stort smil, og det var dejligt”, sagde han efter at have afgivet sin stemme med den afsprittede kuglepen.

Krydset blev sat med valgboksen som underlag, mens de to valgtilforordnede kiggede den anden vej. Det havde Mogens Nielsen det helt fint med. For det er jo egentlig noget mærkeligt noget at de fleste her i Danmark – især i den ældre generation, helst ikke vil fortælle, hvad de stemmer, synes Mogens Nielsen.

”Ja det er noget underligt noget – lidt ligesom at man heller ikke skilter med, hvad man tjener”, sagde han, hilste god dag og gik videre ud i hverdagen.

Kun 2.251 valgte imidlertid at sætte deres kryds i stemmeboksene i Fritidscentret – det giver en stemmeprocent på 51,94.

Borgere der denne tirsdag var fyldt 60 år kunne også stemme med til Ældrerådsvalget. Her valgte omkring 25 procent af vælgerne at stemme via e-boks, som var muligt i år som noget nyt. Og generelt var formand Per Boysen tilfreds med valget. Dog ser han gerne af de vælgere, der er mellem 60 og 70 år, tager mere aktiv del i valghandlingen.

 

Jebjerg med myldretid

Talt på antallet af stemmer var Jebjerg Forsamlingshus kommunens mindste stemmested. Men derfor kunne stemningen jo godt være god. Og det samme var valgdeltagelsen først på dagen. Da klokken havde rundet 11.00 havde fem procent flere afgivet deres stemmer mod valget i 2017. Og det glædede valgansvarlig Tove Laursen.

”Det er dejligt at folk har taget anbefalingerne til sig og kommer tidligere på dagen”, sagde hun, da Din Avis var forbi.

Tove har været ansvarlig for valget i den lille by vest for Randers de seneste 12 år skarpt dækket op af et hold af frivillige og Aase Troelsgaard fra Randers Kommune. De frivillige hygger sig med lidt godt at spise fra ”Hos Anne Marie” og skiftes til at holde skarpt øje med at alt går som det skal. Og tempoet herude i den lille by er en del anderledes end på Søndermarksskolen i Vorup, som er kommunens største stemmested.

”Men det kan altså godt være myldretid her hos os. Når folk får fri fra arbejde, så skal de jo også hen at stemme. Men jeg synes, det er en hyggelig og festlig dag, og så er det spændende med det politiske engagement fra vælgerne”, siger Tove Laursen.

Valgdeltagelsen i Jebjerg endte kl. 20 på 70,32 procent af 684 stemmeberettigede borgere. Det betyder at 481 vælgere afgav deres stemme i Jebjerg.

 

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen ved dette års kommunalvalg blev dog meget lav. Kun 64,3 procent valgte at afgive deres stemme i løbet af dagen mod 70,7 procent ved sidste valg for fire år siden.

”Selvom det fra starten af dagen så ud til at flere ville stemme, da valgdeltagelsen generelt var høj indtil kl. 16 begyndte det desværre at gå nedad”, fortæller Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, da han bekendtgjorde resultatet ved valgaftenen på Laksetorvet.

”Selvom vi har gjort hvad vi kunne for at opfordre folk til at stemme på trods af corona, og trods de valgtilforordnede sørgede for en god stemning, så valgte mange at blive hjemme”.

En del havde valgt at brevstemme – disse stemmer tæller også med den samlede valgdeltagelse. 4.209 brevstemte mod 2.549 ved sidste valg i 2017.

I alt stemte 51.016 vælgere i Randers Kommune. Socialdemokratiet gik 3,6 procent tilbage til 34,2 procent og lander på 12 mandater mod 13 nu. Radikale er gået 0,3 procent tilbage, men beholder et mandat. De konservative går syv procent frem og fordobler mandaterne til fire. Nye Borgerlige kommer i byrådet med ét mandat. SF går 0,9 procent frem og beholder ét mandat. Liberal Alliance kommer ikke ind, da de kun fik 0,9 procent af stemmerne. Samme skæbne får Kristendemokraterne – de fik 0,8 procent af stemmerne. Beboerlisten stod længe til at miste deres mandat i Byrådet, men kneb sig op på 2,7 procent og bevarer én plads. Dansk Folkeparti går også tilbage og må nøjes med ét mandat i det nye byråd. Deres tilbagegang er på 3,1 procent.

Østbroen iler i byrådet med to mandater med deres 7,8 procent af stemmerne. Alene i Harridslev fik listen 26,8 procent af stemmerne mod kun 0,5 procent i Langå.

Venstre går tilbage med 7,5 procent og får seks mandater i det nye byråd mod ni i dag.

Velfærdslisten beholder ét mandat men går 0,2 procent tilbage. Enhedslisten bevarer ligeledes ét mandat og har en fremgang på 0,8 procent.

Også på landsplan faldt stemmeprocenten. Det ser ud til at kun 67,2 procent har stemt i år mod 70,8 ved valget i 2017. Randers ligger altså lidt under landsgennemsnittet.

I alt valgte 4.209 vælgere at brevstemme – i 2017 var det tal 2.549.