Formand for Assentoft Vandværk er bekymret for de nye bassiner, som kommunen i al hast har etableret. De ligger 30 meter fra vandværkets indvindingsopland og forurenet vand fra bassinet kan bevæge sig mod vandværkets boringer.

I Assentoft er formanden for Assentoft Vandværk a.m.b.a. ikke begejstret for Randers Kommunes håndtering af sagen om placeringen af et kæmpebassin mellem Assentoft og omfartsvejen.

Formand Anders L. Olesen mener, at kommunen har forhastet sig og stiller spørgsmålstegn ved, om den paragraf, som kommunen har brugt, til at skynde sig at etablere et bassin, der skal tage forurenet overfladevand fra Nordic Waste egentlig er lovlig.

Og så er vandværksformanden ikke tryg ved, at bassinets membran tilmed ikke bliver tæt. Det vil betyde, at der vil sive mange liter forurenet overfladevand ned i undergrunden. Og fra den yderste ende af bassinkanten og hen til vandværkets indvindingsopland er der 30 meter.

På den nordlige side, mod Drastrup har vandværket en undersøgelsesboring i gang. For vandværket skal gøre klar til at skaffe endnu mere vand, i takt med at Drastrup og Assentoft vokser.

»Hvis der siver forurenet vand fra bassinet ned i grundvandet, så ligger det på den farlige side af vores boring og vandet ville kunne vandre mod nord, hen mod boringen,« forudser vandværksformanden.

»Jeg har svært ved at acceptere, at kommunen bruger formuleringen, at der i området ikke er drikkevandsinteresser,« siger han.

Derfor har han på vandværkets vegne bedt byrådspolitikerne tage stilling til, om man ikke i det mindste kan lave membranen 100 procent tæt.

»Vi har brug for mere og mere vand. Vi har lige haft en henvendelse fra en større industrivirksomhed, der vil have 75.000 kubikmeter om året. Hvis det bliver aktuelt, så kommer vi til at skulle udvide vores drikkevandsområde ud det område, hvor bassinerne er placeret.«

Bedre kommunikation

Samtidig har byrådsmedlem Anker Boje (S) bedt om, at man på mandagens byrådsmøde (11. marts), red. kigger på følgende:

»Jeg anerkender at der er et stort problem med overfladevand fra det tidligere Nordic Waste, men er meget uenig i den måde forvaltningen har forsøgt at løse det på,« skriver han.

Han foreslår, at man undersøger muligheden for at benytte to inaktive tankanlæg på Ebeltoftvej 25, ved Fløjstrup og et ved Asferg. Her vil anlægsprisen være lang billigere, idet det evt. kun vil kræve en afrensning af tankene inden eller efter brug, pointerer han.

Hvis bassinet skal blive i Assentoft, foreslår han, at man som det mindste gør membranen 100 procent tæt. Og som det sidste opfordrer han til bedre kommunikation.

»Da problemet Nordic Waste næppe er løst lige med det samme, bliver vi som kommune simpelthen nødt til at forbedre vores måde at kommunikere til vores borgere på. Og afviklingen af bassinkantsmødet i Assentoft 7. marts var ikke en løsning, der kan anbefales, idet ingen kunne høre hvad der blev sagt, og besvarelsen af spørgsmål var ikke fyldestgørende.«