Omkring 6.000 danske søfolk deltog i 2. Verdenskrig på allieret side.

Tirsdag 23. april inviterer Historisk Samfund til foredrag i Hellingsåndshuset. Det skriver Historisk Samfund i en pressemeddelelse.

Foredragsholderne er Anni Schwartz Hansen og Inge Borre, og aftenens emne er danske krigssejlere under 2. Verdenskrig.

Den 18. april 1940 ankom skibet Jane Mærsk, hvor Anni Schwarts Hansens far Lars Hugo Larsen var maskinmester, til Java efter en sejlads på 3300 sømil. Beslutningen om at sejle til Java blev taget af skibsrådet, da man erfarede, at Danmark var blevet besat.

Ankeret blev kastet på Surabaya red, og her afventede man begivenhedernes udvikling. Nu hørte man under Holland, men efter Pearl Harbour i december 1941 ændredes alt. Japan besatte Singapore, og Jane Mærsk blev sænket af skibets kaptajn og besætning.

Sv. Aage Sørensen, Randersdreng og maskinist på Jane Mærsk, blev med sin dagbog helt central for Anni Schwarts Hansens bog og foredrag. Sv. Aage Sørensen var udlært, måske som smed, på Stømmens Maskinfabrik i Randers. Siden uddannede han sig til maskinist og stod til søs.

Foredrag handler også om en af danmarkshistoriens glemte fortællinger. For da Danmark 9. april 1940 blev besat af Tyskland lå godt halvdelen af den danske handelsflådes skibe i fremmed havn. Og langt de fleste danske skibe og søfolk i Danmarks store handelsflåde valgte at sejle for De Allierede. Dermed deltog omkring 6.000 danske søfolk i 2. verdenskrig på allieret side. Det fik naturligvis store konsekvenser for søfolkene selv, for deres familier og for Danmarks omdømme efter krigen.

Anni Schwartz Hansen er et af de mange krigssejlerbørn, som savnede svar på sin fars liv og oplevelser under de fem krigsår. Derfor gik hun i gang med at finde svar. Det blev til et samarbejde med Marstal Søfartsmuseum og Inge Borre.

Der er entré til foredraget, som er inklusiv kaffe og te i pausen.