Socialdemokraterne i Randers skal snart stemme om, hvem der bliver partiets spidskandidat til valget i 2025.

I Randers har Socialdemokratiet stået over for en række interne udfordringer omkring kandidatopstillingen til borgmesterposten.

Det handler om, hvem der skal være spidskandidat til næste års kommunalvalg.

Nu skal Anker Boje og den siddende borgmester, Torben Hansen, op imod hinanden.

Det sker under et præsentationsmøde i Fritidscentret mandag den 22. april. Mødet er kun for medlemmer af en af de fire lokale foreninger, der udgør Socialdemokratiet i Randers.

Ifølge Din Avis’ oplysninger kan et stykke under 600 personer, der er medlem af Socialdemokratiet i Randers, dermed bestemme, hvilket portræt du skal kigge mest på og som kan kalde sig socialdemokratisk borgmesterkandidat under valgkampen i 2025.

Dagen efter præsentationsmødet i Fritidscentret på Vestergade begynder afstemningen, der løber fra den 23. april til den 14. maj. Den 15. maj, findes vinderen så.

Afstemningen foregår digitalt og i Fritidscentret.

“Vi sørger for, at alle, der har lyst, får mulighed for at stemme. Selv medlemmer, der ikke kan stemme elektronisk og ikke kan fragte sig selv, dem tilbyder vi at hente, så de kan komme ned og stemme fysisk,” forklarer den nyvalgte formand for Fællesledelsen, Per Blicher.

Han bekræfter samtidig, at Anker Boje og Torben Hansen var de eneste, der meldte sig som borgmesterkandidater. Fristen var den 7. april.

Udfordreren Anker Boje, der er byrådsmedlem for partiet, oplevede vanskeligheder sidste år i november, da han forsøgte at stille op som borgmesterkandidat mod den siddende borgmester, Torben Hansen.

Rod og uklarheder omkring opstillingsregler og frister forhindrede hans kandidatur, da vedtægterne ikke var klart tilgængelige, og han fik først samlet de nødvendige støtter to dage efter fristen, fordi han ikke i forvejen vidste, at det var et krav for at blive opstillet.

Partikontoret i København har været inde over for at sikre, at der var styr på formalia fremover.

Siden da har partiledelsen i Randers arbejdet på at afklare og forbedre procedurerne, og nye regler blev godkendt ved en generalforsamling for nylig.

Splittelse og ny formand

Med til historien hører, at den daværende formand for Fællesledelsen, Jonas Fuglsang, sygemeldte sig fra formandsposten i slutningen af november. Herefter tog Per Blicher over som fungerende formand.

I efteråret 2022 bestilte Socialdemokratiet i Randers en rapport fra et konsulentfirma efter stor intern uro, der har ulmet i Socialdemokratiet i årevis. Rapporten rejste massiv kritik af ledelsen i partiet og blev derefter beordret hemmeligholdt.

Det har det nu lukkede netmedie JP Randers tidligere skrevet en del artikler om. JP Randers talte dengang med flere af dem, der deltog i undersøgelsen. Uafhængigt af hinanden fortalte de om dyb splittelse og dårlig stemning i partiet samt episoder med råb, gråd og personlige angreb.

Og om en rapport, der rejser skarp kritik af både ledelsesstil og samarbejdsvilje hos partiets ledelse, der dengang bestod af borgmester Torben Hansen, gruppeformand Steen Bundgaard og kommuneformand Jonas Fuglsang. Ord som “magtbegærlig,” “autoritær” og “hidsig” blev nævnt, når socialdemokraterne skal uddybe deres oplevelse af borgmesterens ledelsesstil internt i partiet.

Din Avis har tidligere spurgt Torben Hansen, om Anker Bojes kandidatur hænger sammen med den uro, der har været i det socialdemokratiske bagland igennem længere tid.

“Det gør jeg ikke. Det kæder jeg det ikke sammen med. Hvorfor ikke? Det her er jo et spørgsmål om, hvordan vi kommer fremad som fællesskab, som kommune. Det har jeg mine bud på, og så kan jeg forstå, at det er også det, som Anker Boje har,” sagde Torben Hansen dengang.