Alle borgere i kommunen fra 60 år og op, skulle i forbindelse med valget 16. november vælge et nyt Ældreråd. Seks nye medlemmer kan fra årsskiftet sætte sig i det nye råd sammen med fem nuværende medlemmer

Ældrerådsvalget blev afholdt som et kombinationsvalg, hvor der kunne stemmes enten digitalt eller via brevstemme. I alt 12.942 afgav deres stemme. Det giver en valgdeltagelse på 48,378  procent, hvilket er en fremgang på ca. 10 procentpoint i forhold til sidste ældrerådsvalg i 2017. Der var en næsten ligelig fordeling mellem brevstemmer og digitale stemmer.

Der afholdes konstituerende møde i det nye ældreråd på fredag 26. november, hvor det nye ældreråd konstituerer sig med formand og næstformand.

Følgende kandidater er valgt som medlemmer af ældrerådet 2022-2025. Stemmetallene står i parentes:

 1. Carsten Brandenborg (1633) (nyvalgt)
  2. Annette Johanne Nielsen (1491)
  3. Åse Boje (1084)
  4. Bent Martinsen (1058) (nyvalgt)
  5. Susanne Jensen (1035) (nyvalgt)
  6. Kirsten Juul Thorup (877) (nyvalgt)
  7. Per Jensen Boysen (714)
  8. Lena Gjettermann Stampe (648)
  9. Leif Torsten Aaby (618)
  10. Ejvind Holger Clemmensen (615) (nyvalgt)
  11. Peder Vagn Poulsen (581) (nyvalgt)

 

De resterende kandidater vil stå på suppleantlisten i nævnte rækkefølge: Arne Binderup (564), Merethe Rytter Pedersen (441), Jonna Ledet Thomsen (441), Lone Sørensen (365), Torben Thrue (335), Elsebeth Hjorth-Hansen (262), Karl Jakobsen (145).

 

Der var knap 27.000 borgere på 60 år og derover, der kunne deltage i Randers Kommune ældrerådsvalg – Det nye ældreråd er valgt for 2022-2025.