To ældre bygninger skal rives ned, så der kan blive plads til noget helt nyt.

Regionshospitalet Randers vil i de kommende år blive udbygget for 832 millioner kroner. Udbygningen af Regionshospitalet Randers omfatter nedrivning af to ældre bygninger, som skal give plads til et nybyggeri bestående af operationsafsnit, opvågning, fødeafsnit og neonatalafsnit.

Byggeriet vil blive udbudt her i foråret i en totalentreprise med tidlig inddragelse af totalentreprenøren.

Projektet samles i ét udbud, hvor totalentreprenør og totalrådgiver går sammen i hold. Udbudsmaterialet offentliggøres i marts. Herefter følger en prækvalifikation, hvor tre-fire ansøgerhold udvælges til at indgå i en dialogfase.

Hen over sommeren afgiver de prækvalificerede virksomheder deres tilbud på at udføre projektet inden for den økonomiske ramme, som fastsættes i udbudsmaterialet.

Region Midtjylland forventer at udpege en vinder af udbuddet i november i år.

Artiklen fortsætter under billedet

Det kommende byggeri ved Regionshospitalet Randers består af en ny bygning, som kobles på det eksisterende hospital. Byggeriet er skitseret i et dispositionsforslag udarbejdet af Cowi og Arkitema som bygherrerådgiver. Illustration: Arkitema 

Inddrages tidligt

Når Region Midtjylland har udvalgt totalentreprenør og totalrådgiver indledes en samarbejdsfase. Det skal blandt andet sikre, at entreprenørens byggetekniske viden inddrages tidligt i projekteringen, og at eventuelle udfordringer bliver identificeret tidligt.

I samarbejdsfasen bliver det dispositionsforslag, som er udfærdiget af Cowi og Arkitema som bygherrerådgiver, viderebearbejdet. Det bygger blandt andet på vigtig viden fra allerede gennemførte brugerrunder.

Entreprenøren kan i projekteringen bidrage med viden særligt i forhold til byggeteknisk erfaring og udførelse og skal løbende bidrage med status på kvalitet, proces og økonomi.

Når samarbejdsfasen er slut, indgås den endelige aftale med totalentreprenøren om at udføre projektet.

Selve byggefasen forventes indledt med nedrivning af eksisterende bygninger i 2026.

gs