Region Midtjylland er klar til at indgå en særlig aftale med øre-næse-halslægerne om patienter, hvor nedsat smags- og lugtesans som følge af COVID-19 er eneste senfølge.

Øre-næse-halslægerne skal med aftalen se patienterne inden for fire uger.

Det er estimeret, at der er tale om ca. 140 patienter, som skal ses to gange. Antallet er dog forbundet med nogen usikkerhed, fordi udviklingen af COVID-19 ikke er kendt.

Det samlede honorar for de to konsultationer inkl. diverse undersøgelsesydelser beløber sig på ca. 1.680 kr. pr patient. I alt godt 235.000 kr.