En arbejdsgruppe er kommet med tre konkrete forslag, som Omsorgsudvalget skal nikke ja eller nej til.

AF CECILIE BISGAARD

På Omsorgsudvalgets næste møde i starten af maj, skal politikerne tage stilling til en ny model for pårørendesamarbejde mellem kommunen og pårørende til for eksempel plejehjemsbeboere.

Der er sat 150.000 kroner af til at udvikle pårørendesamarbejdet, og en arbejdsgruppe har nu fundet ud af, hvad de mener, pengene skal bruges på. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i værdierne: åbenhed, ærlighed og ligeværd. Det er der kommet følgende tre forslag ud af:

Første forslag er et pilotprojekt. Man vil gerne sætte større fokus på at opsamle ”her-og-nu-feedback” fra pårørende på en struktureret og let måde, og det vil man gøre ved i første omgang at sætte en stander med en ”hvordan-var-besøget-i-dag”-knap op ved udgangen til et af kommunens plejecentre.

En evaluering af pilotprojektet kommer til at få betydning for, om forslaget skal bredes ud til alle plejecentrene i Randers Kommune.

Støtte i hverdagen

Andet forslag er en velkomstfolder, der beskriver den nye model for pårørendesamarbejdet, opridser de forventninger, man kan have som pårørende, og fortæller om de eksisterende tilbud.

Det tredje forslag er et nyt tilbud til ægtefæller og samlevere til personer med senhjerneskader. I forvaltningens fremstilling af sagen til Omsorgsudvalget skriver de følgende:

”Pårørende, som bor sammen med ægtefælle eller samlever, som får en senhjerneskade, bliver ofte voldsomt udfordret. Dette gælder den kæmpe livsomvæltning, det er, når den ene pludselig bliver kognitivt og/eller fysisk forandret, og hele den kendte livssituation forandres.”

Fakta: Eksisterende tilbud

Der er allerede en række af tilbud til pårørende i Randers Kommune. Blandt dem kan nævnes:
– Fællesskaber for pårørende
– Alle borgere (og pårørende), der modtager hjemmepleje, sygepleje eller er tildelt en plejebolig får en kontaktperson.
– Der indbydes til samtaler med kontaktperson eller leder efter behov
– Sårbare pårørende kan få tilbud om en samtale med omsorgsområdets psykolog
– Pårørende henvises til relevante patientforeninger

I dag er der allerede et tilbud fra kommunen med fokus på overgange fra for eksempel hospital til eget hjem. Arbejdsgruppen har vurderet, at der bør være et tilbud lignende det, som pårørende til demensramte borgere får.

Her laver man kontinuerlige samtaler med en demenskoordinator med henblik på at støtte borger og pårørende gennem forløbet. Her kan man også snakke om svære beslutninger så som aflastningsophold og muligheden for, at den demensramte borger kan flytte på plejehjem. Målet er også at støtte den pårørende, så denne kan få sin hverdag til at fungere.

Et helt center

De tre forslag, mener forvaltningen, kan finansieres af de 150.000 kroner, der er tildelt projektet. Implementeringen af de nye tiltag kommer til at ske i løbet af i år og næste år.

Arbejdsgruppen har også forslået, at man kunne undersøge muligheden for, om der kan etableres et helt center til borgere med senhjerneskader, hvor de kan komme til træning, dagtilbud, aflastning og så videre.