Man kan ikke længere vente på en ny licitation med en samlet pakke for hal, plejecenter og daginstitution.

AF CECILIE BISGAARD

Egentlig skulle en ny daginstitution i Dronningborg først opføres som en del af det samlede projekt, der også indeholder en ny hal og et nyt plejecenter.

Men et stigende børnetal sætter så meget pres på Dagtilbud Nordøst, at medlemmerne af Børne- og Familieudvalget har besluttet at starte processen med byggeriet allerede nu.

Den nye daginstitution med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn kommer til at ligge ved den nuværende hal i Dronningborg, og fordi det skal igangsættes så hurtigt som muligt, bliver en ny hal og plejecenter ikke en del af projektet. Det kommer først senere.

Fakta: Situationen i Dagtilbud Nordøst

Der er stor efterspørgsel efter dagtilbudspladser til børn 0-5 år i Dagtilbud Nordøst, hvor Dronningborg er beliggende.
Dette skyldes et stigende børnetal.
En ny kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet fra 2022 viser, at der fra 2022 og frem vil mangle pladser til børn på nul til to år, og fra 2026 vil der også mangle pladser til børn i alderen tre til fem år i Dagtilbud Nordøst.
Kilde: Randers Kommune

Samtidig har Børne- og Familieudvalget besluttet at afsætte yderligere 10 millioner kroner til projektet, som nu har et budget på 31,5 millioner kroner. Pengene kommer fra ikke-prioriterede midler fra kommunens investeringsplan i 2026.

Stigende priser

Oprindeligt blev det samlede projekt sendt i omvendt licitation. Det betyder, at projektet blev sendt i udbud til en fastpris, men ingen af de fire tilbudsgivere kunne give et tilbud til det beløb, som kommunen havde afsat til projektet. Det blev forklaret med stigende priser på byggemarkedet.

Dengang var der sat 21,5 millioner kroner til en ny daginstitution, og nu har politikerne altså fundet yderligere 10 millioner kroner, da forvaltningen har vurderet, at prisen for en ny daginstitution vil ligge på omkring 31 millioner kroner.

Indtil man kan tage den nye institution i brug, mener kommunen, at det vil være nødvendigt at tage midlertidige løsninger i brug – særligt på grund af manglende kapacitet til børn mellem nul og to år. Det kan blandt andet være pavillonløsninger ved eksisterende daginstitutioner.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke, hvornår den nye daginstitution vil være klar til at blive taget i brug.