Forældre, hvis børn der skal starte i institution i løbet af 2022, kan ikke være sikre på, at deres børn får en plads i deres lokalområde.

AF CECILIE BISGAARD

Pasningsgarantien i Randers Kommune står til at blive midlertidigt ændret.

Politikerne i Børne- og Familieudvalget har besluttet, at modellen for pasningsgaranti for børn i alderen nul til fem år kan midlertidigt ændres frem til og med 31. december. Ændringen træder i kraft, når byrådet også har godkendt forslaget.

I udvalget stemte medlemmerne af Socialdemokratiet og Radikale Venstre for, mens de to medlemmer fra Velfærdslisten og Østbroen stemte imod, da de mente, at ændringen ville være ”en stor serviceforringelse for børnefamilier”.

Louise Høeg fra Venstre valgte at lade være med at stemme.

Børnetal udfordrer

I dag er Randers Kommune inddelt i fem dagtilbudsdistrikter, og der er pasningsgaranti inden for det distrikt, som man bor i – altså geografisk tæt på ens bopæl.

Det bliver nu midlertidigt lavet om. I stedet vil pasningsgarantien gælde i hele Randers Kommune, og man kan derfor ikke være sikker på, at ens børn får en dagtilbudsplads tæt på sit hjem.

Fakta: Pasningsgaranti

Hvis kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien, skal de fra det tidspunkt, hvor pladsen skulle være til rådighed, gøre en af følgende ting:
– Dække bruttodriftsudgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
– Dække udgifterne til en plads i en privatinstitution eller privat pasning
– Give tilskud til pasning af egne børn
Desuden skal kommunen ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet til forældrebetalingen fra 75 procent til mindst 78 procent for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes.
Kilde: Randers Kommune

Grunden til, at man ønsker midlertidigt at lave modellen om, er det stigende børnetal. Det presser distrikterne og pasningsgarantien, at man har et afgrænset geografisk område, som man skal tilbyde børnene en plads inden for.

Forvaltningen skriver til Børne- og Familieudvalget, at det er deres vurdering, at ”Randers kommune indenfor meget kort tid ikke vil kunne leve op til den nuværende pasningsgaranti i de fem dagtilbudsdistrikter”.

Lokalt prioriteres

Ændringen kommer dog ikke nødvendigvis til at betyde, at man får langt hen til sine børns institution. Pladsanvisningen vil nemlig stadig, i det omfang der er muligt, forsøge at imødekomme forældrenes ønsker om en plads i det lokalområde, hvor de bor.

Derfor forventer forvaltningen heller ikke, at ændringen vil føre til væsentlige forringelser i serviceniveauet.

Ændringen vil desuden medføre, at man kan optimere udnyttelsen af den nye daginstitution for ukrainske flygtningebørn i Fårup, da det ikke længere kun vil være børn bosiddende i distriktet, som man kan henvise til institutionen. Det skriver forvaltningen også til udvalget.