Siden 2015 har der ikke været afsat nok penge til at vedligeholde de grønne områder ved daginstitutionerne. Det skal der måske langt om længe rettes op på.

KIAN JOHANSEN

Græs der vokser i halve meter, udendørs arealer der ikke ryddes for ukrudt og mangelfuld snerydning.

Det har i flere år været virkeligheden for en stor del af daginstitutionerne i Randers Kommune.

Alt imens forældre, børn og pædagoger har kunnet kigge over på den nærliggende skole eller plejecenter, hvor der er pænt ryddet og klippet græs, så har der siden 2015 været et efterslæb på de opgaver hos daginstitutionerne.

Det forklarer både Martin Toft, der er chef for Ejendomsservice, Affald & Drift og Lars Lynghøj, der er dagtilbudschef i Randers Kommune.

Ved Børnehuset Birkebo løber en sti hen mod Kollektivhuset på Viborgvej. Her er græsset slået. På modsatte side af P-pladsen tilhører området en daginstitution, hvor græsset står højt. Foto: Kian Johansen

Hutle igennem

Det hele begyndte, da man i 2015 oprettede Ejendomsservice i 2015. Her samlede man pedeller, gartnere og servicepersonale i en enhed og allerede dengang blev der afsat for få midler til at renholde de grønne områder omkring dagtilbuddene, lyder det.

»Vi har i mange år forsøgt at hutle os igennem. Men sandheden er, at der i flere år har været afsat alt for få midler til opgaven,« siger Martin Toft, der allerede sidste år forsøgte at rejse sagen op igennem det politiske system.

Dengang uden det store held, men i år er der måske en chance for, at politikerne tager det med i årets budgetforhandlinger, der traditionelt begynder henover sommerferien og ofte er afsluttet i oktober med en andenbehandling i byrådet.

»Jeg har haft en del frustrerede medarbejdere, der jo ikke har kunnet levere et tilfredsstillende stykke arbejde hos daginstitutionerne og vi deler deres frustration.«

Han understreger, at det for ham ikke er en mulighed at harmonisere yderligere på området, for at spare og skaffe flere midler og mandskab til renholdningen på dagtilbudsområdet.

»Vi er nået dertil, hvor det ikke kan lade sig gøre at harmonisere yderligere, uden at det går ud over servicen og mit personale,« siger chefen for Ejendomsservice, Affald & Drift.

Politiker vil handle

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Nick Zimmermann (DF) bekræfter, at han har fået flere borgerhenvendelser om meterhøjt græs og han er klar til at handle.

»Det har været ukendt for mig, at der skulle være afsat så få midler til de grønne arealer. Jeg har fået oplyst, at der er afsat 600.000 kroner til de grønne arealer på daginstitutions-området i Randers Kommune og det er jo alt for lidt. Der er åbenlyst ikke penge nok til hele året. Det er for ringe og det skal vi have kigget på til næste udvalgsmøde. Jeg er sikker på, at vi på den korte bane får tilført flere midler, så må der komme en efterregning vi skal have kigget på.«

Forvaltningen vil her i juni måned præsentere en sag for politikerne i Miljø- og Teknikudvalget, hvor man vi anbefale, at Ejendomscentret får lov til at bruge flere mandetimer på at renholde på et højere niveau ved daginstitutionerne. Det bliver dog ikke af højeste karat, men tåleligt.

Indtil der er bevilget flere penge årligt, er det som at tisse i hækken – uden at den bliver klippet.

»Jeg ved endnu ikke hvordan løsningen bliver konkret, men det er helt sikkert, at vi skal have fundet pengene på en eller anden måde og jeg vil gerne bringe det her videre til årets budgetforhandlinger,« siger Nick Zimmermann.

Pædagogiske frustrationer

Frustrationerne har været store hos det pædagogiske personale, erkender dagtilbudschef Lars Lynghøj.

Der har tilmed været rygter om, at pædagogerne fremover skulle håndtere græsslåmaskiner og hækkeklippere. Det har ikke været muligt at afdække, hvor rygtet kommer fra, men både Martin Toft og Lars Lynghøj bekræfter, at de har hørt det.

»Men jeg vil gerne understrege, at vi ikke skal have pædagoger rendende rundt og køre med store maskiner. Vi har i forvejen en udfordring med at rekruttere nok pædagoger, da der er stor vækst og tilgang af børnefamilier i Randers,« lyder det.

Til gengæld er man sammen med dagtilbudslederne i gang med at kortlægge, hvad det reelle behov egentlig er for at få klippet græs, hække og få gjort områderne pæne i fremtiden.