Af Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Ifølge Grundloven §56 er folketingsmedlemmer alene bundet af deres egen overbevisning. Det samme gælder vel også for folkevalgte byrådsmedlemmer? Det burde det i hvert fald gøre!

I Danmark har vi heldigvis frihed til at tro, tænke og tale frit. Derfor er det udemokratisk og mod grundlovens ånd, hvis partimedlemmer tvinges eller presses til at stemme mod deres egen overbevisning.

Sker det også i Randers byråd? Mit svar er ja!

I sagen om Ringboulevardens forlængelse, hvor et stort flertal af forligspartierne har besluttet at gå videre med linjeføring 2. og 4. som begge er meget problematiske for borgere, virksomheder, idrætscenter og kommende i institutioner i Dronningborg.

Det fremgår tydeligt af det afholdte borgermøde, samt af de indsendte høringssvar, at borgerne i Dronningborg ikke ønsker de to foreslåede linjeføringer. Men i stedet ønsker en linjeføring der går nord om Stillinggård skov og Dronningborg Idrætscenter.

Vil politikerne lytte til borgernes saglige og gode argumenter, samt følge grundloven og demokratiet ved at stemme efter egen overbevisning? Eller vil de føle sig tvunget til at stemme efter partilinjen og indgåede aftaler blandt forligspartierne?

Både i byrådssalen og på borgermødet i Dronningborg Hallen lovede politikerne at lytte til borgerne.

Har politikerne lyttet?