Molslaboratoriet er igen centrum i heftig debat efter seks brunstige tyre har jagtet en ko og bedækket den på skift over flere dage, før der blev grebet ind. Nu kræver Venstres Kristian Pihl Lorentzen svar fra ministre om dyrevelfærden.

SØREN LADEFOGED

»Det er stressende for og mishandling af sådan en ko.«

Sådan siger Venstres folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen om en episode i rewilding-projektet Molslaboratoriet, hvor seks brunstige tyre i flere dage har jagtet to forskellige køer rundt i området og bedækket dem på skift. Det er resulteret i, at fire af de seks tyre er blevet skudt.

En lokal fotograf har gennem flere dage dokumenteret tyrenes seksuelle jagt på køerne, hvor en af dem har en kalv, og lagt videoerne på Facebook. En af de videoer har Kristian Pihl Lorentzen delt – og samtidig har han sendt spørgsmålene videre op i systemet til både miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Rasmus Prehn (S).

»Det er fordi, jeg har fået mange henvendelser de seneste dage fra borgere, der er i oprør. En ko i løbetid har gået med sin kalv i en indhegning med seks tyre, der har jagtet den rundt i manegen. Det ville overhovedet ikke finde sted i landbruget. Jeg vil vide, om ministeren synes, det er i orden,« siger Kristian Pihl Lorentzen.

Konkret spørger Kristian Pihl Lorentzen – både miljø- og fødevareministeren – om:

»Finder ministeren det dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, at der hos Molslaboratoriets rewilding-projekt i de seneste dage har været en situation, hvor en ko med kalv er blevet systematisk jagtet af seks tyre med deraf følgende alvorlig overlast for ko og kalv? Ministeren bedes oplyse, om en tilsvarende fremgangsmåde er tiltænkt de 15 naturnationalparker, hvor det er besluttet, at eksperimenter med rewilding skal være en fast bestanddel?«

Hvorfor er det relevant at behandle noget, der foregår i naturen, på ministerplan?

»Det foregår netop ikke i naturen, fordi der er hegn omkring, så koen ikke kan slippe væk. Det er kernen. Det er ikke i overensstemmelse med den dyrevelfærd, vi vil have i Danmark, mener jeg. Det vil jeg gerne have en forklaring på.«

Spørgsmålstegn ved tilsyn

I Ekstra Bladet sidste torsdag står dyrlægen Lene Kattrup frem med en kras kritik af Molslaboratoriet, som hun mener, har grebet for sent ind.

Den overbevisning deler Kristian Pihl Lorentzen.

Molslaboratoriet fører jo tilsyn med dyrene på arealerne og griber ind, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være?

»De har jo åbenbart ikke opdaget det her. Jeg kan jo se på billederne, at de er taget over flere dage. Så det der med tilsyn, det kan måske stille spørgsmålstegn ved.«

Venstre-politikerne er ikke modstander af rewilding, som i Molslaboratoriet, som sådan, fortæller han, men han mener, det kræver en mere helhedsorienteret tilgang og aldrig må være på bekostning af dyrevelfærd, siger han.

»Rewilding er der ikke noget galt med, men jeg er skeptisk over for det her med ’bare at lade naturen gå sin gang’. For det er ikke natur, når der er banket hegn op. Så jeg vil høre regeringens holdning til, om det er god dyrevelfærd, at en ko jagtes rundt af seks tyre og ikke kan give mad til sin kalv,« siger han og fortsætter:

»Jeg holder meget af naturen, og jeg ønsker mere natur. Det her rewilding, når det ikke er under intensiv opsyn, så kommer der sådan et eksempel som det her. Det fortæller mig, der er noget problematisk i rewilding. Det skal ske ordentligt med fokus på dyrevelfærden.«

Er der stemmer i det her, tænker du?

»Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg er slet ikke opstillet derude, men jeg reagerer spontant på det her og på begrebet naturnationalparker. Man laver det her på et for ensidigt grundlag. Vi skal have helhedsorienterede løsninger på, hvordan vi får mere natur i Danmark.«

Torsdag eftermiddag har partifællen og Folketingskollegaen Michael Aastrup Jensen taget skridtet videre og indkaldt miljøminister Lea Wermelin i samråd om dyrevelfærden i Mols Lab, udtaler han til TV 2 Østjylland.

Mols Lab: Vi mishandler ikke dyrene

Museumsdirektør for Naturhistorisk Museum Aarhus, der driver Molslaboratoriet, Bo Skaarup, afviser, at der er foregået noget ulovligt i antallet af tyre, der er samlet ét sted og understreger, at han ikke er bekendt med, at en lignende episode skulle være sket før blandt kvæget.

Han mener ikke, at tilsynet med dyrene kan anfægtes – tværtimod.

»Vi har ikke bare haft tilstrækkeligt tilsyn, vi har haft mere, end loven foreskriver. Dyrevelfærdsloven siger, at heste skal tilses dagligt og kvæg jævnligt. Da vi søndag aften bliver gjort opmærksom på problemet, vælger vi at øge tilsynet mandag. Hele mandag er alt normalt, og der er ingen tegn på kamp eller problemer,« siger Bo Skaarup og fortsætter:

»Vi kan ikke overvåge vores dyr 24 timer i døgnet, så tilsynet stopper klokken 15. Mandag aften bliver vi så gjort opmærksomme på, at hændelsen sker igen, og så kan vi jo konkludere, at der er tale om mere end et enkeltstående tilfælde, nemlig en mere systematisk adfærd fra tyrene. Derfor griber vi ind tirsdag, skiller tyrene fra flokken og afliver en del af dem.«

Han afviser, at der skulle være tale om mishandling af dyrene på Molslaboratoriet.

»Mishandling og vanrøgt ligger langt fra museets værdigrundlag. I denne situation er der ikke tale om, at vi mishandler dyrene; det er tyrene, der mishandler køerne. Man skal huske, at for dem er det naturlig adfærd, men den er ikke desto mindre meget usædvanlig,« siger han.

Ifølge museumsdirektøren har episoden dog givet anledning til, at Molslaboratoriet »fremover vil overveje nøje, hvor mange tyre, vi sætter sammen.« De to overlevende tyre kommer heller ikke tilbage til flokken »før der med en god margin er ro på, og at kvierne har fået ro til sig selv og deres kalve,« forklarer han.

Han anerkender dog, at de videoer, der er kommet ud fra episoderne, kan vække stærke følelser i folk.

»Som museumsdirektør anerkender jeg, at så voldsomme billeder sætter gang i store følelser, men man skal også forstå, at dyr gør, hvad dyr gør, selvom mennesker ikke kan lide det.«

»Men den her hændelse kræver selvfølgelig handling fra vores side, og det har vi gjort,« slutter Bo Skaarup.