Doktorparken er oversået med jernplader. Amfibiekøretøj og pumpe står klar til at fjerne vand og slam fra søen.

KIAN JOHANSEN

Dele af hækken er væk ind til Doktorparken, og den ene rustrøde jernplade efter den anden ligger klar på græsset. Ved bredden står en orange gravemaskine på larvefødder og gaber. Længere inde på den ene sti langs søen knejser et orange amfibiekøretøj med en lang hydraulisk arm. Ved siden af hviler en pumpe sig.

Alt er ved at være helt klar til den store tømning af Doktorparkens sø, der har været planlagt længe. Algerne i søens bund og det hvide brød til ænderne, der har skabt alt for meget næring skal væk for evigt. Ikke mere brød til ænderne.

På mandag er det store amfibiekøretøj svuppet ned i det vand, der stadig er tilbage og langsomt bliver der blevet gravet render, så mere vand kan pumpes væk. Derefter skal det ene lag slam efter det andet graves op og bumpende køres over jernpladerne og direkte til Over Hornbæk, hvor et nyt skovareal skal skyde op.

Doktorparken skal renses

Der er afsat 1,1 millioner kroner til at rense søen for det alt for næringsrige mudder, der giver algerne gode levevilkår.

Vandet ledes langsom over i Svejstrup bækken og når der kun er mudder tilbage, så skal det graves op og køres ud til Over Hornbæk, hvor der er planlagt et nyt skovareal.

Når søen er ren igen, så må man ikke længere fodre ænderne i Doktorparken. Fordi det hvide brød synker til bunds og gør søens vand alt for næringsrigt. Og det elsker algerne.

Larver og amfibier

De to orange gravemaskiner skal samarbejde om at få slammet op på på lastbilerne. Den ene på søbunden, den anden på land.

»Vi håber vi er færdige inden for tre uger,« siger Ivan Guldager, der er skovfoged i Randers Kommune.

Oprindelig var tanken, at slammet skulle tørre på brinkerne, men den plan er ændret, for bunden er for blød til, at gravemaskinens tonstunge larvefødder kan vralte henover.

Det er nok ikke noget, de nærmeste naboer begræder, for så er chancen for en tyk kloak-agtig dunst over området meget mindre.

»Det her er et specielt projekt og heldigvis har vi en god entreprenør inde over. Vi har valgt at give ham stor valgfrihed i at løse opgaven i udbuddet, så vi kunne sikre os, at der var nogle der ville byde ind,« forklarer Ivan Guldager der især er optaget af, om søens slam er væk inden for de tre uger.

»Fjernvarmen vil nemlig gerne lukke området ved Viborgvej og Parkboulevarden af i et stykke tid. Det har vi indtil videre fået rykket til efter at vi er færdige.«