På længere sigt er der dog et distrikt, der kan få svært ved at finde plads til de tre- til femårige børn.

AF CECILIE BISGAARD

I forbindelse med Børne- og Familieudvalgets møde i september er forvaltningen i en orientering til udvalget kommet med en opdatering på, hvordan det går med pasningsgarantien.

Som Din Avis tidligere har skrevet om, var der udsigt til, at man fra 1. november ikke ville have pladser til alle børn i alderen nul til to år. Der ville simpelthen være fem pladser for lidt.

Så slemt ser det dog ikke ud længere.

I den nye orientering til udvalget skriver forvaltningen, at der til og med 1. november er pladser nok til alle børn på garantiventelisten – og endda pladser nok til, at alle børnene bliver tilbudt en plads i det pasningsdistrikt, som de bor i – med mindre forældrene selv ønsker noget andet.

Om grunden til, at situationen har ændret sig fra sidste opgørelse, skriver forvaltningen følgende:

”Dette skyldes til dels, at der er oprettet yderligere pladser, men det skyldes ikke mindst, at der er forældre, der har ændret på tidspunktet for, hvornår de ønsker en dagtilbudsplads, har takket nej til den plads, som de er blevet tilbudt, og mulige tilflyttere til kommunen, der alligevel ikke har haft behov for en plads.”

Artiklen fortsætter under faktaboksene

Fakta: Kapaciteten 1. december for nul- til toårige

Her er en oversigt over kapaciteten i de fem pasningsdistrikter 1. december for børn i alderen nul til to år:

Dagtilbud Midt: Mangler 13 pladser

Dagtilbud Nordvest: Har to ledige pladser

Dagtilbud Nordøst: Har ti ledige pladser

Dagtilbud Sydvest: Har fire ledige pladser

Dagtilbud Sydøst: Mangler to pladser

Fakta: Kapaciteten 1. december for tre- til femårige

Her er en oversigt over kapaciteten i de fem pasningsdistrikter 1. december for børn i alderen tre til fem år:

Dagtilbud Midt: Har 28 ledige pladser

Dagtilbud Nordvest: Har 77 ledige pladser

Dagtilbud Nordøst: Har 69 ledige pladser

Dagtilbud Sydvest: Har 50 ledige pladser

Dagtilbud Sydøst: Har 10 ledige pladser

Mangler afklaring

Den 1. december bliver det lidt mere presset på dagtilbudsområdet. Der er stadig plads til alle børn i alderen nul til to år, men ”hvorvidt alle børn også kan få en plads i eget distrikt, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt”, står der i orienteringen.

Hvis der ikke er plads til dit barn i dit ”hjem-distrikt”, så har kommunen midlertidigt muligheden for at finde en plads i et af de andre pasningsdistrikter – hvor man selvfølgelig vil finde en plads så tæt på dit hjem som muligt. Og så snart en plads i dit hjem-distriktet bliver ledigt, vil dit barn blive tilbudt den.

I alt tre børn i alderen nul til to år havde i starten af august fået en plads uden for deres hjem-distrikt. Allerede i starten af september har det dog været muligt at tilbyde de børn en plads i deres eget pasningsdistrikt.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Pasning uden for hjem-distriktet

1. august blev tre børn i alderen nul til to år tildelt en plads udenfor deres eget dagtilbudsdistrikt (hjem-distriktet). Det drejer sig om to børn fra Dagtilbud Sydvest og et barn fra Dagtilbud Sydøst.
For de to børn fra Dagtilbud Sydvest var det fra 8. september muligt at tilbyde dem en plads i deres hjem-distrikt, mens det for barnet fra Dagtilbud Sydøst var muligt at tilbyde en plads i hjem-distriktet 1. september.
Ved alle tre børn har forældrene dog ønsket at vente på en plads i en bestemt daginstitution/dagpleje i deres hjem-distrikt. For alle tre børn er dette muligt fra 1. oktober 2022.

Et distrikt bliver presset

Når det kommer til de tre- til femårige børn, så vil der fra 1. oktober til 1. december også være dagtilbudspladser nok til alle. Det vil også være muligt at tilbyde alle børn en plads i deres hjem-distrikt.

Det er bare ikke sikkert, at det kan fortsætte sådan. Forvaltningen skriver, at det efter 1. december bliver ”vanskeligt” at tilbyde alle tre- til femårige børn i pasningsdistriktet Dagtilbud Sydøst en plads i deres hjem-distrikt.

I et notat, der er vedhæftet orienteringen, skriver forvaltningen følgende:

”I Dagtilbud Sydøst er der dog meget få pladser tilbage, og børn fra Vorup- og Kristrup-området tilbydes plads i Assentoft.”

Dagtilbud Sydøst omfatter kommunale institutioner i Assentoft, Vorup, Romalt og selvejende institutioner i Kristrup – samt områderne Paderup og Munkdrup, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er daginstitutioner.

”Der vil derfor være behov for tiltag, således pasningsgarantien overholdes indenfor distriktet, frem til den nye institution i Munkdrup står færdig i efteråret 2023,” står der i orienteringen.

Fakta: Sådan vil man løse pladsproblemet

Følgende tiltag er godkendt i Børne- og Familieudvalget. Den endelige godkendelse fra Byrådet mangler:
Børnehuset Bækkestien udvides med ti vuggestuepladser. Pris: 1.000.000 kroner.
Børnehuset Kristrup udvides med 13 vuggestuepladser. Pris: 864.000 kroner.
Børnehuset Midgård udvides med syv vuggestuepladser. Pris: 2.075.000 kroner.
Børnehuset Skovdalen udvides med 15 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Børnehuset Æblehaven udvides med 10 børnehavepladser. Pris: 1.345.000 kroner.
Ved Vuggestuen Minimax etablerer man en pavillon til genhusning. Pris: 913.000 kroner.
På grund af vandskabe etablerer man en pavillon ved Børnehuset Toftegården. Pris: 1.001.002 kroner.
Børnehuset Toftegården og Børnehuset Skovdalen er allerede udvidet med børnehave- og vuggestuepladser til en pris på henholdsvis 460.996 kroner og 454.472 kroner.
Reparation af vandskade i Børnehuset Skovdalen. Pris: 99.735 kroner.
Derudover afsættes der 480.000 kroner til intern og ekstern rådgivning ved bygningsgennemgang.
Samlet pris: 10.038.205 kroner.
Derudover er der to helt nye institutioner på vej i Dronningborg og Munkdrup. Det løser dog ikke problemerne nu og her, da man ikke engang er gået i gang med byggeriet af de to institutioner endnu.