Foreningen til Lillebjørns Bevarelse afsluttede sæsonen 2022 med 102 sejladser, hvilket er næsten på niveau med 2021, som dog var på 106 sejladser. 

»Der har været flere faktorer, som har haft indflydelse på antal sejladser – dels har Lillebjørns tætte samarbejde med Go’ Randers bevirket, at Go’ Randers har haft 12 sejladser dels med havnerundfarter og anløb af Uggelhuse med fortællinger hos Karsten Sivsko i hans værksted, Wineboutique, Hadsten har haft sejladser med rom smagning på Lillebjørn, som kastede ”anker” i sivene ved Romalt Kanalen samt regatta sejlads på Havnedagen i Festugen,« fortæller Carsten Vammen, formand for Foreningen til Lillebjørns Bevarelse.

Wineboutique er endvidere blevet sponsor for Foreningen til Lillebjørns Bevarelse og samarbejdet forventes at udvikle nye ideer vinteren over. Dels har der været større interesse for at bruge Lillebjørn, som familie-og firma udflugt i år.

I juni måned var der arrangeret sejlads med Brancheforeningen Danske Bedemænds lokale forretninger omkring Randers Fjord, hvor askespredning var et naturligt emne – for der foretages omkring 10 askespredninge om året fra skibet og det er en stigende tendens. Lillebjørn deltog også i år i Frivilligværkets Stafet i festugen og sejlede fra Randers Havn til Dronningborg Lystbådehavn og videregav stafetten til foreningen SAM. Et arrangement, som kom op efter Lillebjørn er blevet medlem af Frivilligværket. Medlemmerne fik tilbudt flere sejladser i 2022 dels med Fjordfolket, som fortalte alt under og under vandet, sejlads til Kanaløen og romsmagning.

Bjørnebanden står klar

102 sejladser kræver en stor uvurderlig indsats af frivillige, som har lyst til at bruge deres fritid på Lillebjørn dels skal skibet vedligeholdes løbende under driften, dels skal skibet tages op af vandet indenfor de første to uger af oktober og gøres vinterklar.

Til april starter klargøringen af Lillebjørn, så skibet kan være klar til sæsonstart første uge af maj 2023, hvilket varetages af Bkjørnebanden, som består af 15 mand med hver deres forskellige erhvervsmæssige baggrund – derudover kræver det 14 skippere og 15 matroser, som på alle ugens timer fra solopgang til solnedgang tilbyder deres utrættelige indsats ved at sejle Lillebjørn derhen, hvor gæsterne ønsker det. Trods antallet af nuværende antal frivillige ønsker foreningen stadigvæk kontakt med nye frivillige, som vil gå helhjertet ind i foreningen. Foreningen tegnes af omkring 180 medlemmer.