Der skal fremover være mindst 10 procent personer under oplæring i større renoveringsprojekter.

I de renoveringsprojekter, hvor Landsbyggefonden er involveret, er der krav om, at der skal være 14 procent personer under oplæring i henhold til Grøn Boligaftale 2020.

Boligorganisationerne i RandersBolig har besluttet, at de fremover vil indføre sociale klausuler i de fremtidige byggekontrakter, hvor Landsbyggefonden ikke er involveret, og hvor renoveringssagen har en opstartsøkonomi på over 4,7 millioner kroner. Det skriver RandersBolig i en pressemeddelelse.

Dette krav betyder, at man som entreprenør skal have mindst 10 procent personer under oplæring i renoveringsprojekterne, hvis de ønsker at byde på renoveringssagen. Boligorganisationerne går dermed længere end lovgivningen, da de ønsker at bidrage til at hjælpe endnu flere i arbejde.

Personer under oplæring defineres i bred forstand som ansættelse af eksempelvis ufaglærte, voksenlærlinge, EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse), virksomhedspraktikanter eller CSR-job (borgere på kanten af arbejdsmarkedet).

I samarbejde med Jobcenter Erhverv i Randers Kommune har RandersBolig kørt to forsøgsprojekter. Forsøgene tog udgangspunkt i en frivillig dialog med entreprenørerne, hvor RandersBolig fremlagde deres ønske om flere ansatte på kanten af arbejdsmarkedet i fremtidige renoveringssager.

Her gav entreprenørerne udtryk for, at de har en stor interesse i at efterkomme dette, da de også ønsker at tage del i det sociale samfundsansvar. Jobcenteret har dertil fortalt om deres muligheder for at være behjælpelige med at matche mulige kandidater og virksomhedsønsker samt lovgivning og samarbejdsmuligheder.

I løbet af forsøgsperioden – som foregik på frivillig basis – fik en entreprenør foreslået tre kandidater af jobcenteret til ansættelse under den sociale klausul. Dette resulterede i, at entreprenøren i sidste ende endte med at ansætte den ene af disse kandidater.

De sociale klausuler bliver nu vedlagt de øvrige krav i udbudsmaterialet til de fremtidige renoveringssager.