Din Avis har spurgt flere af de lokale kandidater om, blandt andet, hvad de er mest stolte af.

AF KIAN JOHANSEN

Malte Larsen

Malte Larsen (S). Arkivfoto: Kian Johansen

Socialdemokratiet (A) 53 år, gift med Lise-Lotte, far til seks, farfar til to. Vester Boulevard 29, Randers. Opstillingskreds: Randers Nord. Mere end 30 års erhvervserfaring inden folketinget; Landmand, sygehusportør, lærer.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Flere medarbejdere til den nære omsorg.« 2. »Styrkelse af håndværksfagene« 3. »Mere fart på den grønne omstilling« 4. »Styrkelse af Arne-pensionen.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Stolt far til seks børn og lige så stolt farfar til to.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i din tid som folketingspolitiker?

»Jeg har i mere end 40 år arbejdet aktivt for den grønne omstilling. Nu er det lykkes at få mange med på idéen. Fremtiden bliver fossilfri.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver genvalgt?

»Spørgsmålet er ikke godt formuleret. Jeg giver ikke ”gerne” afkald på noget. Jeg har typisk tre døgn hver uge væk fra familien. Det er selvfølgelig et afsavn. Det følger med. Men altså ikke ”gerne”.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i Folketinget?
»Jeg er meget stolt over, at det lykkedes at skaffe Randers 180 mio kr. mere i udligningsreformen, som jeg var med til at forhandle. Det har stor betydning for kommunens økonomi og vilkårene for os der bor her. Men jeg er nok mest stolt over den medieaftale, jeg var med til at lande inden sommer, hvor vi sikrer hver 3. public service krone skal gå til kvalitetsindhold til børn og unge, og hvor vi skaber bedre beskyttelse for børn og unge på nettet og særligt de sociale medier. Vi fik også flere penge til de lokale medier, så man også kan få lokale nyheder om det område, man bor i. Og så kommer de store streaminggiganter til at betale 6% i streamingbidrag. De penge kommer i public service puljen, så vi kommer til at få meget mere public service indhold. Det er vigtigt i en tid med stor konkurrence af internationale streamingiganter, så vi fortsat værner om vores stærke tradition for godt tv, serier, film og den danske historiefortælling. Alt det var SF´s mærkesager og det fik vi igennem sammen med en del andet.«
Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver genvalgt?
»Mindre tid i mit hjem og mindre tid med mine børn, familie, venner. Men også mindre tid til fritidsinteresser, biografture, bage kage osv.«
Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?
»
Jeg er helt på linje med min lokale partiforening, hvor jeg mener, at både klimabroen og østbroen er gode løsninger. Vi bliver nødt til at sikre en infrastruktur, der er bæredygtig i fremtiden. Og at vi alle sammen klumper sammen på Randers bro er en enormt dårlig løsning med meget stor forurening nede i midtbyen. Derudover er det svært at komme til og fra Dronningborg, hvor jeg bor, fordi de to veje er meget belastet om morgenen og eftermiddagen. Jeg synes det er klogt at sprede trafikken. Derfor har jeg drøftelser omkring statslige midler til broløsninger i Randers med mit parti og SF´s repræsentant i forhandlingerne i transportministeriet. Det fortsætter jeg med og det er et mål for mig at skaffe midler hertil.«
Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?
»For SF er der ingen andre statsministerkandidater end Mette Frederiksen. Det er ikke alt, vi er enige om, men det er her, at vi får absolut mest igennem og får et mere balanceret og socialt retfærdigt Danmark. Derudover har vi sammen med Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre haft et historisk grønt flertal, hvilket har sparket den grønne dagsorden i gang, som aldrig set tidligere. Vi er langt fra i mål med ovenstående, men vi har meget vi fortsat skal arbejde for. Så det håber jeg vi får muligheden for med et centrum-venstre flertal. Jeg frygter en midter-løsning, som ingen helt ved, har af konsekvenser for Danmark. Vi ved ikke hvad visionerne er eller hvordan den økonomiske politik bliver.«

Iben Sønderup

Iben Sønderup (S). Arkivfoto: Morten Fauerby

Socialdemokratiet (A) 53 år, Sjællandsgade, 8900 Randers C. Opstiller for Socialdemokratiet i Randers Sydkreds. Gymnasielærer, mentor for elever med særlige udfordringer. Veteranpårørende. Stolt randrusianer.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Der er alt for mange, der kommer i klemme i vores sundhedsvæsen. Derfor skal der være et større fokus på sammenhæng og logik i forebyggelse, behandling og genoptræning. Både fysiske og psykiske sygdomme. Psykiatri og hjælp til handicappede skal styrkes, og der skal overalt være meget bedre støtte til pårørende.«

2. »Omsorg for vores børn, unge og ældre handler om tid. Nærvær kan ikke effektiviseres, og bør ikke være en vare på en hylde, hvis jeg skal bestemme.«

3. »Jeg vil sætte Randers på landkortet i kontorerne i København. Vi har brug for penge til beskyttelse mod oversvømmelse under voldsomt vejr, vi skal have tre spor på E45 til Randers Nord og ordentligt støjværn for dem, der bor tæt på motorvejen.«

4. »Fortsat ret til tidlig pension. En værdig tilbagetrækning står for mig ikke til diskussion.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Privat er jeg mest stolt over mine tre voksne børn, som alle klarer sig godt. Og så er jeg stolt af at have taget en lang videregående uddannelse, selv om jeg måske dengang ville have fået stemplet ”ikke-uddannelsesparat”. Ja, og så er jeg også stolt over alle de dejlige elever, som jeg har sendt ud i verden efter deres tre år hos mig i gymnasiet.«

»Politisk er jeg mest stolt af de resultater til Randers, som jeg har været bannerfører for: forløbskoordinator for mennesker med langvarig hjernerystelse, Randers Kommunes veteranpolitik, oprydning og forskønnelse af Shell-grunden over for Randers Havn, oprensning og butiksbyggeri på Q8-grunden i Drastrup, gangbro over Langå Station og cykelstier i Randers og omegnsbyerne.«

Stiller du også op til næste folketingsvalg, hvis du ikke kommer ind denne gang?

»Det tager jeg og min kreds stilling til efter valget. Lige nu går vi efter at få to socialdemokratiske folketingsmedlemmer fra Randers. Vi tror på, at det kan lykkes med flid, slid og hårdt arbejde.«

Charlotte Broman Mølbæk

SF (F) Charlotte Broman Mølbæk, 44 år, Teglvej 18, 8930 Randers. Pædagog og med familiebehandling. Bor i Randers med tre børn. Har siddet i Randers byråd i 5,5 år. Siden 2019 medlem af Folketinget.

Hvad er du mest stolt over at have opnået i Folketinget?
»Jeg er meget stolt over, at det lykkedes at skaffe Randers 180 mio kr. mere i udligningsreformen, som jeg var med til at forhandle. Det har stor betydning for kommunens økonomi og vilkårene for os der bor her. Men jeg er nok mest stolt over den medieaftale, jeg var med til at lande inden sommer, hvor vi sikrer hver 3. public service krone skal gå til kvalitetsindhold til børn og unge, og hvor vi skaber bedre beskyttelse for børn og unge på nettet og særligt de sociale medier. Vi fik også flere penge til de lokale medier, så man også kan få lokale nyheder om det område, man bor i. Og så kommer de store streaminggiganter til at betale 6% i streamingbidrag. De penge kommer i public service puljen, så vi kommer til at få meget mere public service indhold. Det er vigtigt i en tid med stor konkurrence af internationale streamingiganter, så vi fortsat værner om vores stærke tradition for godt tv, serier, film og den danske historiefortælling. Alt det var SF´s mærkesager og det fik vi igennem sammen med en del andet.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver genvalgt?
»Mindre tid i mit hjem og mindre tid med mine børn, familie, venner. Men også mindre tid til fritidsinteresser, biografture, bage kage osv.«
Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?
»
Jeg er helt på linje med min lokale partiforening, hvor jeg mener, at både klimabroen og østbroen er gode løsninger. Vi bliver nødt til at sikre en infrastruktur, der er bæredygtig i fremtiden. Og at vi alle sammen klumper sammen på Randers bro er en enormt dårlig løsning med meget stor forurening nede i midtbyen. Derudover er det svært at komme til og fra Dronningborg, hvor jeg bor, fordi de to veje er meget belastet om morgenen og eftermiddagen. Jeg synes det er klogt at sprede trafikken. Derfor har jeg drøftelser omkring statslige midler til broløsninger i Randers med mit parti og SF´s repræsentant i forhandlingerne i transportministeriet. Det fortsætter jeg med og det er et mål for mig at skaffe midler hertil.«
Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?
»For SF er der ingen andre statsministerkandidater end Mette Frederiksen. Det er ikke alt, vi er enige om, men det er her, at vi får absolut mest igennem og får et mere balanceret og socialt retfærdigt Danmark. Derudover har vi sammen med Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre haft et historisk grønt flertal, hvilket har sparket den grønne dagsorden i gang, som aldrig set tidligere. Vi er langt fra i mål med ovenstående, men vi har meget vi fortsat skal arbejde for. Så det håber jeg vi får muligheden for med et centrum-venstre flertal. Jeg frygter en midter-løsning, som ingen helt ved, har af konsekvenser for Danmark. Vi ved ikke hvad visionerne er eller hvordan den økonomiske politik bliver.«

Lene Prip-Sørensen

Lene Prip-Sørensen (V). Arkivfoto

Venstre (V) 41, Hald, Gjerlev. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er dine mærkesager?

»Jeg vil arbejde for, at vi igen kan få en borgerlig-liberal regering, hvor liberale værdier skaber frihed for den enkelte. Herunder særligt fokus på:

Uddannelse: Tilbagerulle regeringens tvangsfordeling af gymnasieelever.

Beskæftigelsesindsatsen: Mindre bureaukrati, mere tillid. Jobcenteret skal på sigt afskaffes. Der skal omgående ske forbedringer på området, så der i højere grad er fokus på den enkeltes handlingsplan.

Iværksætteri: Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal være lettere at starte og drive virksomhed, også i landdistrikterne.

National sorgplan: Familier, hvor børn pludselig mister deres mor eller far, skal blandt andet tilbydes hjælp af en sorgrådgiver indenfor det første døgn, ligesom der kan være brug for hjælp til at overskue det administrative midt i krisen.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Jeg er stolt over at have familie og venner, som er der, når man har brug for hjælp. At jeg har kunnet bede om hjælp, når jeg har haft mest brug for den. At være elsket og nu selv være i stand til som mor at kunne give gode værdier og normer videre til mine børn. Stolt over de valg og fravalg, jeg har taget gennem livet og, at jeg trods livets modstand, har opnået det, som jeg har. Jeg er stolt over at have de mennesker omkring mig, som betyder mest for mig.«

Frederikke Noa Jung

Frederikke Noa Jung (K). Arkivfoto

Det konservative Folkeparti (C).Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Vi unge skal have ret til selv at vælge, hvilken uddannelse vi ønsker, og hvor vi ønsker at læse, uden at det skal baseres på vores forældres indkomst. Jeg går selv i 3. g, på Randers Statsskole, og jeg har ikke lyst til at gå i skole et andet sted. Det kan ikke være rigtigt, at unge mennesker, som i løbet af deres gymnasietid en dag bliver myndige, stadig bliver puttet i kasser som børn efter deres forældres indkomst.«

2. »Randers på danmarkskortet. Randers har et stort opland, og hvis vores midtby skal blive mere attraktiv for de unge, skal der være flere aften- og natbusser. Hvis de unge ikke har nem og rigelig adgang til midtbyen, vil de i stedet tage til Aarhus for at gå i byen. Et attraktivt Randers er et tilgængeligt Randers. Udviklingen af Flodbyen Randers er gået i gang. Der skal sættes fokus på flere initiativer såsom street food og flere caféer, et havnebad, studieboliger og mulighed for opholdssteder og frirum i naturen.«

3. »De private hospitaler og klinikker har gang på gang vist, at de kan levere både hurtigere behandling og mere overskud til omsorg for de samme penge. Vi bør se på, hvordan vi effektivt kan inddrage den private sektor i endnu højere omfang. Psykiatrien er blevet underprioriteret i en længere årrække. Det er en fejl, der skal rettes op på. Derfor vil jeg kæmpe for flere sengepladser i psykiatrien, flere ydernumre for privatpraktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, og flere penge til særlige indsatser for sårbare unge mellem 17 og 20 år for at sikre sammenhængende forløb i overgangen mellem børne- og voksenpsykiatrien.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Jeg er mest stolt af mit år i Paraguay. Efter folkeskolen vidste jeg ikke, hvad jeg ville i mit liv, og jeg tog derfor et år til Paraguay for at modnes, blive klogere på mig selv og finde ud af, hvad jeg ville videre i livet. Det har givet mig mange indtryk og har været med til at forme mig som menneske. Det vil jeg aldrig have været foruden.«

Lars Axel Nielsen

Lars Axel Nielsen (NB). Arkivfoto

Nye Borgerlige (D) 51 år, Øster Tørslev. Byrådsmedlem. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Politikerne skal bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv, også over deres egne penge. Når politikerne spilder/fråser med pengene, går det blandt andet ud over kernevelfærden.«

2. »Nedlæg jobcentrene, der har skabt et system, der piner og plager syge danskere, hvor kun meget få kommer i job.«

3. »Bedre vilkår for landbruget. Det danske landbrug er et af dem i verden, der udleder mindst CO2 pr. enhed. Derfor skal det styrkes, ikke afvikles.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Det må være at have fået mine børn.«

Michael Aastrup Jensen

Michael Aastrup Jensen (V). Arkivfoto

Venstre (V) 46 år, Dybdalen 12 i Assentoft. Opstillingskreds: Randers Syd.

Hvorfor er det vigtigt for dig at fremstå lokal, når du nu skal forvalte landets interesser?

»Mærker man ikke de problematikker, som borgerne støder på hver dag, kan det være svært at presse på de rigtige steder. Hvis jeg ikke anerkender og selv mærker, hvor vigtigt det er for østjyderne at sikre tre spor på E45 til Randers, er der ikke nogen, der løfter sagen på Christiansborg. Vi har et stort ansvar som politikere i at sikre, vores område har en stemme, og deres opråb bliver lyttet til – når man er et lokalt bosiddende folketingsmedlem, tror jeg, man har de bedste forudsætninger for at få det til at ske.«

Hvad er dine mærkesager?

1. »Jeg ønsker at sænke momsen på fødevarer og at banke afgifterne på naturgas, olie og træpiller helt i bund så hurtigt som muligt. Tiden er ikke til checks, der rammer helt skævt, eller andre økonomiske eksperimenter, der kan puste til inflationen og gøre situationen værre. Vi skal tage ansvar, og vi skal gøre det økonomisk fornuftige – på den måde sikrer vi, at flere danskere får penge mellem hænderne, og den nationale økonomi ikke forværres.«

2. »Tre spor på E45. De tre spor vil føre til mere udvikling, vækst, flere arbejdspladser, og det vil give mere tid til at være sammen med familien frem for at sidde i lange køer.«

3. »Der skal ske et opgør med københavneriet og den stigende centralisering. Bedre balance mellem Øst- og Vestdanmark, så befolkningen og arbejdspladserne ikke kun centrerer sig om de tre største byer. Vi skal passe på vores landdistrikter og sikre, at der fortsat er råd til at pendle i bil og handle i de lokale købmandsbutikker. Jeg kæmper for at være både Randers’ og de mindre byers stemme inde på Christiansborg.«

4. »Jeg går til valg på at sætte ind over for parallelsamfund. Hvert år koster de ikke-vestlige indvandrere og deres manglende integration de danske skatteydere 31 milliarder kroner, fordi Socialdemokratiet blandt andet hver måned giver dem 2.000 skattefrie kroner. Vi skal passe bedre på Danmark, det gøres bedst ved at sikre en åben dør for dem, der kan og vil, og en lukket dør for dem, der skaber utryghed.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i seneste folketingsperiode?

»Jeg sikrede en lovændring i Planloven, så virksomheder som randrusianske Cold Hand Winery, som ikke måtte tilbyde den alternative overnatningsmulighed ’glamping’ til deres gæster, nu må det igen. Det er ændringer som denne, der sætter skub i turismen og udviklingen i landdistrikterne. Og jeg har sikret kommende støjværn i Helsted og Vorup. Denne kamp fortsætter jeg, for det vil betyde mere vækst og udvikling i vores område.«

Anders Pedersen

SONY DSC

Enhedslisten (Ø) 28 år, Harridslev. Opstillingskreds: Randers Nord.

Hvad er dine mærkesager?

1 »Beskæftigelse og social politik. Og i særdeleshed med fokus på jobcentrene, som bare ikke fungerer. De slider folk ned, og gør dem mere syge, end da de kom. Dem, der har brug for hjælp, skal have det, og endnu vigtigere: de skal have den hjælp, de har brug for.«

2. »Klima. Vi skal have meget mere gang i den grønne omstilling. De virksomheder, der sviner mest, skal også betale mest i CO2-afgift for det. Vi skal have indført en flyafgift på alle flyafgange i Danmark.«

3. »Lige løn i de kvindedominerede fag. Vi så det under pandemien, hvor meget der bliver forlangt af landets sygeplejersker, sosu’er og andre. De har fortjent en fair løn og nogle ordentlige arbejdsvilkår.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Jeg er generelt meget stolt af mit liv, og det jeg har nået. Men i særdeleshed mit politiske værk, hvor jeg både er kandidat og medlem af Enhedslistens forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

Fakta: Hvem stiller ellers op i Østjylland?

Socialdemokratiet: Anna Thusgård, Camilla Fabricius, Daniel Toft Jakobsen, Dorthe Hindborg, Jens Joel, Leif Lahn Jensen, Nicolai Wammen, Thomas Monberg Andersen og Thyge Risvig.
Det Konservative Folkeparti: Anders Krojgaard Lund, Charlotte Green, Heidi Printzen, Isabella Arendt Vlasman, Kristian Damsgaard, Lotte Simone Emilie Friis Böing, Marcus Knuth, Mona Juul, Per Urban Olsen og Søren Vanting.
Venstre: Erik Veje Rasmussen, Gustav Juul, Heidi Bank, Jakob Ellemann-Jensen, Jens Kloppenborg, Stephan Arnold, Tina Lund Sørensen og Troels Lund Poulsen.
Radikale Venstre: Frederik Aagaard Sørensen, Hanne Roed, Katrine Robsøe, Mia Nybo, Rune Christiansen og Susan Kronborg.
Socialistisk Folkeparti: Anna Brændemose, Charlotte Vindeløv, Frank Kronbo, Kirsten Normann Andersen, Morten Siig Henriksen, Rasmus Nordqvist, Sofie Lippert Troelsen og Søren Lahn Sloth.
Kristendemokraterne: Birgit Jakobsen, Henrik Hjortshøj og Palle Rosenkilde.
Liberal Alliance: Alex Vanopslagh, Ditte Elisabeth Kryger Wedege, Jens Meilvang, Line Brændgaard Christensen, Lisa Perkins, Morten Kolbe Thomsen, Nicolai Wang og Steffen Jespersen.
Dansk Folkeparti: Anders Vistisen, Daniel Aage Holm, Danny Rosenkilde, Kim Christiansen, Laura Guldager Thomasen, Michael Nedersøe
Enhedslisten: Anne Hegelund, Jesper Yde Knudsen, Karen Budtz, Kristjar Skajaa, Lisbeth Torfing, Lucasia Gregersen, Magnus Fage Gislason og Mai Villadsen.
Alternativet: Mira Issa Bloch, Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, Torsten Gejl og Vinni Kjærgaard Jørgensen.
Nye Borgerlige: Inger-Marie Tryde, Jens Lundager, Jes Halfdan Nielsen, Karina Kirk, Knud Nielsen og Lars Boje Mathiesen.
Moderaterne: Peter Have og Tobias Grotkjær Elmstrøm
Frie Grønne: Niko Grunfeld, Karina Dammand og Mohammed Abdikarim
Danmarksdemokraterne: Hans Kristian Skibby, Linda Englyst, Lone Glarbo og Ulrik Knudsen.