Din Avis har spurgt flere af de lokale kandidater om, blandt andet, hvad de ville give afkald på.

KIAN JOHANSEN

Louise Brown

Louise Brown. Arkivfoto

Liberal Alliance (I) 41 år, Lassesminde 9, 8960 Randers SØ. Opstillingskreds: Østjyllands Storkreds, medlem af Liberal Alliance i Randers og Favrskov.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Jeg tror på, at mennesket vokser ved at tage ansvar men i dagens Danmark bliver det sværere og sværere at tage ansvar for eget liv, da staten hele tiden ”kommer og redder os”, hvis vi oplever en udfordring. Sammen med ansvaret hænger også frihed. Frihed til at vælge. Det er essentielt for mig at have en masse valg i livet og det gør mig glad, selv at kunne vælge. Men alle de love og regler, der hele tiden bliver vedtaget gør det sværere at opleve friheden.

2. »For at vi kan få en ordentlig velfærd, så må vi afbureaukratisere. Ja, der bliver løbet meget stærkt i f.eks. sundhedssystemet, men hvis vi nu effektiviserede ved at skære en god del af alt det bureaukrati f.eks. sygeplejerskerne oplever væk, så ville de have mere tid til det, de i sin tid uddannede sig til, nemlig at være sammen med og hjælpe mennesker. Desuden ville vi frigøre kolde hænder og kunne konvertere dem til varme hænder.«

3. »Lavere skat er for mig også en form for velfærd. Vi vil gøre de første 7000 tjente kroner skattefrie. På den måde vil alle få mere ud af deres penge. Alle vil blive rigere. Desuden har vi i vores 2035 plan lagt op til en helt flad skattemodel så man maks betaler 40% i skat.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Det er at have skabt et meget kærligt, tillidsfuldt og fornuftigt ungt menneske, min datter.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver valgt?

»Næsten uanset, hvad man vil her i livet, så er der konsekvenser. Jeg har naturligvis talt det godt igennem med min familie, og de er indforstået med de afsavn, der måtte komme, når jeg bliver valgt. Uden deres støtte blev det svært for mig at gennemføre. Men jeg føler ikke, at der er noget jeg som sådan skal give afkald på.«

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg er ikke afvisende overfor en klimabro.«

Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?

»Jeg ser helst en blå statsminister. Om det er den ene eller den anden kan jeg ikke svare på. Jeg ønsker den, der er mest villig til at gennemføre mest mulig af vores liberale politik.

Hvorfor skal man stemme på dig som randrusianer?

»Hvis man ønsker en liberal regering. Jeg vil naturligvis arbejde for at Randers, ja faktisk hele Østjylland bliver hørt på Christiansborg. Jeg kan ikke love noget som helst, men jeg lover at gøre mig umage.«

Nick Zimmermann (DF) Foto: Kian Johansen

Nick Zimmermann

Dansk Folkeparti (O) 28 år, Gjerlev. Formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers og formand for Randers Kommunes trafiksikkerhedsråd. Arbejder til dagligt som lager- og logistikoperatør på Aarhus Universitetshospital. Forlovet med Kristina og far til Mads.
Opstillingskreds: Randers Syd og Randers Nord.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Besparelser på udlændingeområdet! Jeg vil kæmpe for massive besparelser på udlændingeområdet – jeg vil i stedet prioritere pengene på kernevelfærd«

2. »En markant opprioritering af vores kernevelfærd, herunder langt flere midler til vores hospitaler og vores psykiatri.«

3. »Der skal være en langt større økonomisk hjælp til danskere i denne krisetid, hvor priserne bliver ved med at stige! Afgifterne på alt fra brændstof, el og gas til fødevarer skal simpelthen sænkes hurtigst muligt. For danskerne skal ikke gå fra hus og hjem, imens staten skovler milliarder ind i afgifter.«

4. »Gratis tandlæge til alle danskere.«

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Politisk er jeg mest stolt over at have opnået besparelser på mere end 25 millioner kroner på udlændingeområdet i Randers Kommune, penge der nu bliver brugt direkte på kernevelfærd. I mit privatliv er det, at blive far for 6 måneder siden.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver valgt?

»Jeg er meget interessent i både sport og fiskeri. Men siden jeg blev formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Byråd 1 januar, er det ikke blevet til meget. Derfor er der ikke så meget fritid at give afkald på.«

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg støtter begge forbindelser over fjorden. Jeg har som eneste kandidat opstillet i Randers Kommune lavet et udspil sammen med Morten Messerschmidt omkring at hvis jeg bliver valgt til Folketinget, så vil vi allerede ved første finanslov kæmpe for at staten betaler for begge forbindelser over fjorden, det er det eneste rimelige.«

Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?

»Jeg ser helst Morten Messerschmidt som ny statsminister.«

Charlotte Broman Mølbæk

SF (F) Charlotte Broman Mølbæk, 44 år, Teglvej 18, 8930 Randers. Pædagog og med familiebehandling. Bor i Randers med tre børn. Har siddet i Randers byråd i 5,5 år. Siden 2019 medlem af Folketinget.

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver genvalgt?
»Mindre tid i mit hjem og mindre tid med mine børn, familie, venner. Men også mindre tid til fritidsinteresser, biografture, bage kage osv.«
Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?
»
Jeg er helt på linje med min lokale partiforening, hvor jeg mener, at både klimabroen og østbroen er gode løsninger. Vi bliver nødt til at sikre en infrastruktur, der er bæredygtig i fremtiden. Og at vi alle sammen klumper sammen på Randers bro er en enormt dårlig løsning med meget stor forurening nede i midtbyen. Derudover er det svært at komme til og fra Dronningborg, hvor jeg bor, fordi de to veje er meget belastet om morgenen og eftermiddagen. Jeg synes det er klogt at sprede trafikken. Derfor har jeg drøftelser omkring statslige midler til broløsninger i Randers med mit parti og SF´s repræsentant i forhandlingerne i transportministeriet. Det fortsætter jeg med og det er et mål for mig at skaffe midler hertil.«
Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?
»For SF er der ingen andre statsministerkandidater end Mette Frederiksen. Det er ikke alt, vi er enige om, men det er her, at vi får absolut mest igennem og får et mere balanceret og socialt retfærdigt Danmark. Derudover har vi sammen med Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre haft et historisk grønt flertal, hvilket har sparket den grønne dagsorden i gang, som aldrig set tidligere. Vi er langt fra i mål med ovenstående, men vi har meget vi fortsat skal arbejde for. Så det håber jeg vi får muligheden for med et centrum-venstre flertal. Jeg frygter en midter-løsning, som ingen helt ved, har af konsekvenser for Danmark. Vi ved ikke hvad visionerne er eller hvordan den økonomiske politik bliver.«

Rasmus Bøgh Winther

Rasmus Bøgh Vinther

Enhedslisten (Ø) Studerende, Randers. Opstillingskreds: Randers Syd.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Vi skal gøre tandlægen gratis. Det koster ikke noget at brække benet, det skal heller ikke koste noget at knække en tand.

2. »Vi har en klimakamp at vinde. Vi skal gøre meget mere for klimaet.«

3. »Angst og depression skal ikke være en folkesygdom hos os unge mennesker. Alle skal have den hjælp de har brug for uanset om det er fysisk eller psyisk.«

4. »Den offentlige transport skal være bedre og billigere. «

Hvad er du mest stolt over at have opnået i dit liv?

»Jeg er meget stolt over hele den kamp vi havde for bus 918X, hvor vi lykkedes med at mobilisere en masse mennesker og sige fra over nedskæringer på en stor busrute. Med det resultat at vi fik flere afgange på ruten. Men udover det er jeg også meget stolt af at være en del af Randers Lejerforening hvor vi og jeg personligt har hjulpet mange mennesker med at få sat deres huslejer ned og hjælpe dem så godt jeg nu kan.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver valgt?

»Uha, det er svært. Alt i alt ville jeg fortsætte meget som jeg har gjort indtil videre. Jeg ville stadig læse på mit studie i Aarhus og være i Randers Lejerforening hver torsdag. Jeg ville alt i måske forsøge at optimere min tid bedre end jeg har været indtil videre.»

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Helt overordnet er jeg imod nye vejbyggerier fordi det alt andet lige kun medfører mere trafik. Det har man vidst siden 1930’erne, så det er en kæmpe bjørnetjeneste vi gør hinanden der. Jeg støtter ikke klimabroen. Jeg vil meget hellere have at vi bruger mange af de penge på at forbedre den offentlige transport og får folk rykket ind i bussen. Fx ved at etablere busbaner eller BRT ud af Aarhusvej. HVIS, der skal være en ny forbindelse over Randers Fjord, så jeg hellere en Østbro. Men jeg vil som sagt fremfor alt prioritere midlerne til offentlig transport.«

Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?

»Allerhelst så jeg gerne, at en fra Enhedslisten blev statsminister, men det bliver nok ikke til noget denne gang, desværre. Når det så er sagt er jeg ligeglad med personen, så længe det er en rød regering der forpligter sig til at reducere vores Co2 udslip og mindske uligheden i Danmark.«

Rebecca Marie Johansson

Rebecca Marie Johansson

Radikale Venstre (B) 21 år, Skelvangsvej , Randers NV. Opstillingskreds: Randers nord og Randers Syd.

Hvad er dine mærkesager?

1. »Fokus på den stigende mistrivsel hos børn og unge – Med særligt fokus på anbragte.«

2. »Uddannelsespolitik der skaber muligheder frem for begrænsninger.«

3. »Klimapolitik i øjenhøjde.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver valgt?

»Jeg vil komme til at give afkald på at have familien tæt på mig i dagligdagen – En ting der betyder rigtig meget for mig i dag.«

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg et for klimabroen, da det er det mest fornuftige, realistiske og den bedste løsning for Randers.«

Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?

»Som det ser ud nu, så er Mette Frederiksen den eneste der vil lave en bred regering, henover midten – Så det må være hende.«