Borgmester Torben Hansen (S) ser frem til at få mange input og betragtninger om projekterne, der er lagt frem.

Randers Kommune har sat gang i fordebat om energianlæg med et samlet areal på over 1.500 hektar solceller og seks vindmøller på 150 meter ved Overgaard nordøst for Havndal samt 35 hektar solceller ved Purhus. Formålet er at give alle mulighed for at komme med kommentarer og input til den forestående planlægning. Under fordebatten er der planlagt borgermøder.

»Jeg ser frem til en fordebat med forhåbentligt mange gode input og betragtninger til det materiale om projekterne, der nu er lagt frem. Der er tale om ansøgninger til meget store energianlæg, og denne tidlige dialog med borgerne er vigtig, når vi i byrådet på et senere tidspunkt skal tage stilling til, hvad der videre skal ske med projekterne. Det er afgørende, at anlæggene bliver så effektive som muligt og samtidig tager hensyn til naboer, erhverv, natur og miljø,« siger borgmester Torben Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Randers Kommune har i løbet af de seneste år oplevet en stærkt stigende interesse for at etablere især store solcelleanlæg. På byrådsmødet i september besluttede politikerne at sætte gang i behandlingen af ansøgninger om at etablere energianlæg ved Overgaard og Purhus – begyndende med en fordebat, der altså nu er i gang.

Borgermøder

Anlæggene ved Overgaard i den nordlige del af Randers Kommune omfatter et areal på over 1.500 hektar solceller og seks vindmøller. For disse projekter er der fordebat i perioden fra 1. november til 6. december, mens der for det 35 hektar store projekt med solceller ved Purhus er fordebat fra 4. november til 9. december.

Undervejs i fordebatten vil der blive arrangeret borgermøder – om projekterne ved Overgaard 21. november og om projektet ved Purhus 16. november. Til møderne vil man blandt andet kunne få flere informationer om projekterne, svar på spørgsmål og en snak med både ansøgerne og repræsentanter fra forvaltningen.

Yderligere informationer om borgermøderne kan du finde på www.randers.dk/energianlæg. Her er det også muligt at se mere om projekterne og finde fordebatternes materiale.

gs