Willy Jepsen fra Ebeltofts hjemrejse efter en akut indlæggelse på regionshospitalet i Randers for fire år siden blev en dyr affære, og i fire år har han savnet svar fra hospitalet på, hvorfor han skulle føle sig overladt til sig selv.

AF SØREN LADEFOGED

Egentlig havde han skubbet sagen og regningen på de 1.300 kroner ud af sin bevidsthed. Der var ikke noget at gøre, og dermed ingen grund til at tale om det.

Men da 84-årige Willy Jepsen slog op i Adresseavisen (Din Avis’ søsteravis på Djursland) for noget tid siden og så historien om Hanne Trier Sørensen på 86 år, der blev sendt ud i en taxa klokken 3 om natten fra en hospitalsbehandling i Skejby, fik han lyst til at dele sin oplevelse.

»Jeg kunne ikke dy mig. Jeg synes, det var synd for hende (Hanne Trier Sørensen, red.), så jeg tænkte, nu fortæller jeg min historie,« fortæller han.

»Godt der var penge på kontoen«

En formiddag i 2018 mærkede Willy Jepsen en voldsom trykken for brystet. »Der er et eller andet galt,« tænkte han. Derfor startede han sin bil og kørte til lægehuset.

»Der var den helt gal. Det var med nitroglycerin, og der blev ringet efter en ambulance, og ’hu-hej, vilde dyr’ blev jeg kørt til Randers. Jeg blev indlagt og var der i to dage, før jeg blev udskrevet,« fortæller han.

Da Willy Jepsen var blevet kørt til Randers Regionshospital i ambulance, havde han af gode grunde ikke sin bil med. Den stod hos lægerne i Ebeltoft.

»Så siger jeg til sygeplejersken: ’vil du ikke ringe efter flextrafik til mig. Hun var på et kontor for at spørge, og derfra blev der så råbt ud over gangen: ’det har vi ikke råd til!’,« fortæller han.

Herefter blev Willy Jepsen henvist til rutebilstationen – knap to kilometer væk på gåben.

»Jeg har kun set Randers fra oven,« siger han med henvisning til sine 23 år som kaptajn i det danske flyvevåben, hvor han under en flyvning måtte skyde sig ud med katapultsæde over Skagerrak og derfor i dag bruger stok og ikke er godt gående.

Usikker på, hvor han skulle hen, og hvordan han kom frem, faldt valget på en hyrevogn. Da han allerede havde engageret en taxa, besluttede han sig bare for at tage den hele vejen hjem for at være sikker.

»Da vi kommer frem, viser taxameteret 1.300 kroner. Det var sateme godt, jeg havde penge på kontoen. Jeg var helt slået ud,« siger Willy Jepsen.

Hvem tager ansvaret?

Dagen efter tog han telefonen og ringede til Region Midtjylland. Willy Jepsen forstod ikke, hvorfor han på hospitalet blev mødt med beskeden om, at der ikke var råd til flextrafik, for det betaler patienten til.

Da han fik fat i Region Midtjylland, lød beskeden, at det var kommunens ansvar – ikke deres. Så Willy Jepsen tog kontakt til Randers Kommune. Her fik han at vide, at det var Region Midtjylland, han skulle tale med.

»De sendte bare aben videre. Og der skete ikke noget. Så sendte jeg et brev til hospitalsdirektøren, for jeg vil gerne høre ham om, hvad er normal procedure? I dag (27. september 2022, red.) har jeg stadig ikke hørt noget,« siger Willy Jepsen undrende.

Og siden har han egentlig ladet det ligge. Men historien om Hanne Trier Sørensen vækkede hans erindring – og hans forundring.

»Jeg savner en besked tilbage fra hospitalsdirektøren vedrørende hele systemet og proceduren. Hvorfor der bliver sagt: ’det har vi ikke råd til!’, når det ikke er kommunen eller hospitalet, der betaler. Det skal jeg jo selv,« siger han.

En episode han den dag i dag stadig ikke kan forstå.

»Den sidder herinde,« siger han og fører fingeren op til tindingen, inden han fortsætter:

»Jeg synes, det var noget af det mest uartige.«

Willy Jepsen er indforstået med, at den oplevelse for fire år siden er vanskelig at forholde hospitalsdirektøren, der sandsynligvis ikke var til stede.

»Men det ændrer ikke ved oplevelsen,« siger han og fortsætter:

»Så savner jeg, at der er nogen, der tager ansvar. Jeg har for længst glemt de der 1.300 kroner. Men der må da være nogen, der kan fortælle, hvad der er op og ned, når man ringer og spørger.«

Direktør kender ikke sagen

Lokalavisen har taget Willy Jepsens spørgsmål med til Regionshospitalet i Randers.

Her svarer direktør Jonas Dahl, der har en fortid som skatteminister for SF, gennem skriftlige svar på mail, at han først og fremmest ikke kan se, han har modtaget noget fra Willy Jepsen tilbage i 2018.

På spørgsmålet om, hvad proceduren er, svarer han:

»Reglerne for kørsel og tilskud til kørsel er fastsat i sundhedsloven, hvor det fremgår, at man selv skal sørge for kørsel til og fra behandling på hospitalet, hvis helbredet tillader, at man tager toget eller bussen. Patienten har altså ikke automatisk ret til kørsel hjem fra hospitalet,« skriver han og fortsætter:

»Det afhænger af, om hospitalspersonalet vurderer, at patienten helbredsmæssigt kan tage offentlig transport. Hvis ikke er patienten berettiget til siddende patienttransport, når vedkommende opfylder mindst én af følgende betingelser.«

Her henviser direktøren til reglerne for befordring i Region Midtjylland, der betinger, at man enten er pensionist, har over 50 kilometer til sin bopæl fra hospitalet udregnet efter Kraks ruteplan eller har været til behandling på hospitalet og i den forbindelse er indkaldt til videre ambulant behandling.

»Beslutningen om, hvilken type transport, patienten skal henvises til, når vedkommende er kommet akut på hospitalet, skal altså træffes på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering og har intet med økonomi at gøre,« siger han.

Han understreger, at hospitalet altid forsøger at guide og vejlede patienterne bedst muligt, så de kommer godt hjem igen. Modsat den oplevelse, som Willy Jepsen havde i 2018.

»Da jeg ikke kender baggrunden for den beslutning, der blev truffet i det konkrete tilfælde, har jeg ikke mulighed for at vurdere, hvorvidt patienten fik den rigtige vejledning. Jeg kan heller ikke se, jeg har modtaget noget fra Willy Jepsen, men såfremt han vil sende det til mig på en mail, er han meget velkommen til det.«

På spørgsmålet om, hvorvidt der er nogen mulighed for kompensation til Willy, henviser hospitalsdirektøren til Region Midtjyllands Kørselskontor og klagevejledning.