Længerevarende frost forsinker vejarbejde. Der arbejdes på midlertidige løsninger. Kommunen lover, at der åbnes helt op for trafikken inden jul.

Det kolde vejr betyder, at det ikke er muligt at færdiggøre arbejdet på Havnegade, men trafikanter behøver ikke at frygte en endnu længere periode med indsnævringer af vejen. Der bliver nemlig lavet en række midlertidige løsninger, så vejen åbnes helt inden jul. Samtidig bliver det også muligt for cyklister og gående at krydse vejen sikkert.

Det fortæller Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Der mangler ikke meget af det omfattende vejarbejde på Havnegade. Frosten gør det umuligt at lave ordentlig flisebelægning, og arbejdet med blandt andet at sætte kantsten må derfor udskydes til vejret er blevet varmere igen. Det vil kræve omkring en uges tid uden frost før arbejdet kan genoptages.

»Problemet er, at jorden udvider sig, når den er frossen, og hvis vi lægger stenene nu, vil de komme til at ligge hulter til bulter, når det tør igen. Derfor er vi nødt til at vente med at fortsætte til frosten er væk fra jorden igen,« siger projektansvarlig Thomas Langballe.

Forsinkelsen betyder, at arbejdet ikke når at blive helt færdigt før jul som forudsat i tidsplanen. I stedet har Randers Kommune aftalt med entreprenøren at lave en række midlertidige løsninger, der skal sikre fremkommeligheden for trafikken.

Farbar inden jul

Inden jul forsvinder indsnævringen til et spor i begge retninger, så vejen igen bliver fuldt farbar. Den nye dobbeltrettede cykelsti langs Tørvebryggen åbner og signalreguleringen ved den nye stikrydsning bliver sat i drift, sådan at cyklister og gående får mulighed for at krydse vejen på sikker vis. Endelig vil der fortsat være adgang til de nye parkeringspladser på havnen.

»Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne blive helt færdige som planlagt, men vejret kan vi ikke styre. I stedet gør vi, hvad vi kan for at trafikken ikke bliver generet unødigt af forsinkelsen. Derfor bruger vi den næste uges tid på at lægge midlertidig asfalt og klargøre krydset, så man kan færdes uden gener, mens arbejdet står stille. Asfalten vil ikke være helt jævn, men den vil kunne bruges i en midlertidig periode. Og krydsningen af Havnegade vil være fælles for cyklister og gående,« siger Thomas Langballe.

Randers Kommune forventer dog, at det vil være muligt at færdiggøre det sidste uden, at det bliver nødvendigt at indsnævre vejen igen.

kijo