Hidtil har hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere selv kunnet bestemme, hvad en ekstra halv times hjælp skulle bruges på.

AF CECILIE BISGAARD

Politikerne i Omsorgsudvalget besluttede på deres møde i slutningen af november at gennemføre besparelser på det kommunale klippekort.

Klippekortet er en ordning, der ifølge Randers Kommune giver de svageste hjemmehjælpsmodtagere ret til en halv times ekstra hjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges på. Alle beboere på kommunens plejehjem har også ret til klippekortet. Den ekstra hjælp kan bruges på huslige gøremål, men klippekortet kan også bruges til for eksempel en fisketur.

Tidligere fik omkring hver tiende hjemmehjælpsmodtager en ekstra halv times hjælp om ugen.

En millionbesparelse

Sådan kommer det ikke til at se ud i fremtiden.

I budgettet, som politikerne i efteråret vedtog for 2023-2026, besluttede man at spare seks millioner kroner på klippekortet. Politikerne ville altså gerne beholde ordningen, og derfor foreslog forvaltningen at skære i timetallet.

Den løsning stemte flertallet af Omsorgsudvalget for. Pernille Heibøll fra Velfærdslisten stemte imod. Hun var faktisk så utilfreds med beslutningen, at hun bedte om at få sagen taget op i byrådet. Her stemte et flertal for at gennemføre nedskæringen. Velfærdslisten, Beboerlisten, SF, Enhedslisten, Østbroen og Henriette Malland (løsgænger) stemte imod.

Klippekortet vil derfor blive reduceret fra 30 til 15 minutter om ugen. Selve besparelsen skal fordeles forholdsmæssigt mellem modtagere af hjemmepleje og beboere på plejehjem. Det betyder, at der i 2023 vil være cirka 1,2 millioner kroner til klippekort blandt hjemmehjælpsmodtagere og cirka 2,8 millioner kroner til beboere i plejeboliger og ældre boliger.

Ifølge forvaltningens indstilling til Omsorgsudvalget er Randers Kommune ikke forpligtet til at udbyde en klippekortsordning.