Allerede i slutningen af januar stifter de første 8. klasser bekendtskab med et nyt koncept, der skal give dem en bedre og mere fyldestgørende undervisning.

AF CECILIE BISGAARD

Repræsentanterne fra kommunens folkeskoler, der sidder i Randers Fælleselevråd, havde sidste år et stort ønske til politikerne. Det fortæller formanden for fælleselevrådet, Laura Drachmann Poulsen.

»Vi snakkede om, at vi ikke er ret mange, der oplevede, at vi fik en god og fyldestgørende seksualundervisning, der gav mening, selvom det er noget, vi bør og skal have. Vi syntes, at undervisningen hurtigt og ’bare lige’ blev taget af en klasselærer – det blev aldrig rigtig reel undervisning. Vi følte i hvert fald ikke, at vi blev undervist ordentlig på trods af, at det er noget, vi har ret til,« siger hun.

Det ønske gik de til politikerne i byrådet med, og politikerne valgte at reagere ved at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor blandt andre fælleselevrådsformanden sammen med sundhedsplejersker og andre kommunale medarbejdere snakkede om, hvordan man kunne forbedre seksualundervisningen i Randers Kommune.

Stor positiv overraskelse

Det lykkedes for arbejdsgruppen at skrue et nyt program for seksualundervisningen sammen, og allerede i slutningen af januar går konceptet i luften for første gang. Det er obligatorisk for alle 8. klasser i Randers Kommune. Hvis fri- og privatskoler ønsker at køre konceptet også, kan det dog først lade sig gøre fra næste skoleår. Det fremgår af en oversigt over konceptet, som Randers Ungdomsskole har lavet til politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget.

»Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville blive så godt. Jeg er virkelig positivt overrasket over, hvor godt et program, vi har fået sammensat. Det er jeg rigtig glad for,« siger Laura Drachmann Poulsen.

Det nye koncept er delt op i fem trin. Ved det første og tredje trin kommer sundhedsplejersker ud i hver klasse og laver henholdsvis forberedelse og opfølgning på den workshop, som trin nummer to består af.

De emner, der fylder

Workshoppen på trin to er det trin, der fylder mest. I fire gange 45 minutter modtager 8. klasserne undervisning af Sexambassadører og andre undervisere fra Randers Ungdomsskole.

»På workshoppen kommer det blandt andet til at handle om krop og sundhed, prævention og kropstyper – alle ser forskellige ud, og det er okay. Positiv selvsnak er også en del af det, fordi vi skal være glade for os selv. Man kommer også til at lære om digitalisering, og hvordan man begår sig på nettet, om samtykke, som er noget, der fylder meget blandt os unge, og så kommer det også til at handle om gråzoner – for eksempel sugardating,« fortæller formanden for Randers Fælleselevråd.

Trin fire og fem i konceptet består af videre arbejde i klassen, som lærerne på de enkelte skoler tager sig af, og opfølgning i klasserne, som Randers Ungdomsskole står for.

Et frit og trygt rum

Laura Drachmann Poulsen fortæller, at det var vigtigt for fælleselevrådet, at undervisningen ikke bare skulle være bedre. Den skulle også være anderledes. Mere professionel.

»Vi var enige om, at det ikke var behageligt, når det bare var ’gamle fysiklærer Torben’, der stod for seksualundervisningen. Det ville være rart med en faglært inden for det, så man faktisk kan stille de spørgsmål, man ønsker. Seksualundervisningen skal være et frirum og et trygt rum, og det er det ikke nødvendigvis, hvis man har en lærer, som man ikke er tilpas med at snakke om den slags med,« siger hun.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Det nye koncept for seksualundervisningen

Konceptet er obligatorisk for 8. klasserne i Randers Kommune, og det gennemføres for første gang i uge 5 og 6.

Fri- og privatskoler kan også blive tilbudt konceptet, men så bliver det først fra næste skoleår.

Konceptet er delt op i fem trin:
1. Forberedelse til workshop (sundhedsplejersker)
2. Stor workshop (Randers Ungdomsskole)
3. Opfølgning på workshop (sundhedsplejersker)
4. Videre arbejde i klassen (lærerne på skolerne gennem materiale, som Randers Ungdomsskole leverer)
5. Opfølgning i klasserne (Randers Ungdomsskole)

Derfor er det også meget lidt, som skolerne selv skal stå for. De skal selv sørge for transport til Randers Ungdomsskoles lokaler på Nyholmsvej i Dronningborg, hvor workshoppen på trin to foregår, og så skal de enkelte lærere tage sig af trin fire, som ungdomsskolen leverer materialet til.

Mellem trin fire og trin fem, der er det sidste trin, kan man stille anonyme spørgsmål, som bliver samlet ind af lærerne og sundhedsplejersker. Spørgsmålene bliver sendt til Sexambassadørerne, som vil svare på spørgsmålene som en del af konceptets sidste trin. På den måde får man skabt et frit og trygt rum, hvor eleverne kan stille de spørgsmål, som er opstået i forbindelse med konceptets fire første trin.

»Seksualundervisningen er blevet sat mere skarpt op. Den er blevet mere fyldestgørende. Det har været superfedt, at vi er blevet inddraget i processen,« siger formand for Randers Fælleselevråd, Laura Drachmann Poulsen.