Der er dog særligt et distrikt, der er så presset, at de her må sende børn væk fra deres hjemdistrikt for at sikre pladser nok til alle.

AF CECILIE BISGAARD

Selvom kapaciteten stadig er presset, ser det bedre ud, end det har gjort længe, når det gælder om at finde pasningspladser nok til alle børn mellem nul og fem år. I hvert fald er der ikke længere et underskud af pladser på kommuneplan. Det viser en opgørelse, som forvaltningen i Randers Kommune har lavet til Børne- og Familieudvalget.

Opgørelsen viser pasningssituationen 1. februar, 1. marts og 1. april.

For de ældste børn mellem tre og fem år ser problemerne ud til at være minimale. Alle tre måneder er der nemlig plads til alle børn inden for det pasningsdistrikt, som hvert enkelt barn bor i.

Randers er delt op i fem pasningsdistrikter, og man prioriterer fra Pladsanvisningens side, at hvert barn skal have en daginstitutionsplads i det pasningsdistrikt, de er bosiddende i. Kan det ikke lade sig gøre, finder man en plads til dem, der ligger så tæt på deres hjem som overhovedet muligt. Det kaldes nærhedsprincippet.

Så snart der bliver en ledig plads i hjemdistriktet, vil børn, der er placeret uden for deres hjemdistrikt, blive tilbudt den plads.

God plads i børnehaverne

I de kommende tre måneder vil der ikke være behov for nærhedsprincippet, når det gælder børnehavebørnene. Der er som sagt pladser nok til, at alle børn mellem tre og fem år frem til 1. april kan få en daginstitutionsplads i samme pasningsdistrikt, som de bor i.

Der er kun Pasningsdistrikt Sydøst, der er en smule presset. 1. februar er der nemlig nul ledige pladser. Der er ikke nogle pladser i underskud, men alle pladser er simpelthen fyldt op.

Det kommer der heldigvis en naturlig løsning på 1. marts. Her starter alle de børn, der skal starte i 0. klasse efter sommerferien, i førskole. Dermed bliver alle deres pladser i børnehaverne ledige.

Det vil sige, at man går fra i alt 120 ledige børnehavepladser på kommuneniveau 1. februar til 810 ledige pladser 1. marts.

De er pressede i syd

Lidt mere presset er nul-til-to-års-området. Tidligere har det stået så slemt til, at der på kommuneniveau har været for få pladser til rådighed. Sådan ser det heldigvis ikke ud længere.

Der er dog stadig ikke pladser nok i alle pasningsdistrikter hverken 1. februar, 1. marts eller 1. april til, at alle børn kan få en daginstitutionsplads i deres hjemdistrikt. Som det ser ud nu, vil nogle børn altså blive tilbudt en plads efter nærhedsprincippet.

Det er særligt børn i den sydlige del af kommunen, der bliver ramt af pladsproblemerne. 1. februar er der syv pladser i underskud i både Sydvest og Sydøst. I både marts og april er Pasningsdistrikt Sydvest i overskud, men der mangler stadig pladser i Sydøst.

I Sydvest er der endda pladser nok til, at de børn, der 1. februar er nødt til at blive tilbudt en plads uden for deres hjemdistrikt, kan få en plads i deres eget pasningsdistrikt allerede fra måneden efter.

Dagplejere har sagt op

”Alle børn i alderen nul til to år på garantiventelisten vil kunne få en plads i Randers Kommune (under hensyntagen til nærhedsprincippet) til og med 1. april. Dette forudsætter dog, at der ikke kommer yderligere opsigelser fra dagplejere i den kommende periode,” skriver forvaltningen i deres orientering til Børne- og Familieudvalget.

Det skriver de, fordi der siden sidste opgørelse, der blev forelagt udvalget i december, er en dagplejer fra Pasningsdistrikt Midt og en dagplejer fra Pasningsdistrikt Sydvest, der har sagt op. Det betyder – sammen med langtidssygdom hos et ukendt antal dagplejere – at der nu er 10 færre dagplejepladser, end der var før nytår.

Forvaltningen skriver, at de forventer, at der bliver ansat en ny dagplejer fra 1. februar i det mest pressede pasningsdistrikt (Sydøst). Derudover har de mulighed for at udvide fra fire til fem pladser hos dagplejere i Sydvest og Sydøst, hvis det skulle blive nødvendigt. Den mulighed er ikke regnet ind i deres opgørelse.

De skriver samtidig, at der arbejdes på at ansætte flere dagplejere i hele Randers Kommune.

Udover flere dagplejere arbejder Randers Kommune også på flere andre kapacitetsudvidelser – for eksempel to helt nye daginstitutioner i Munkdrup og Dronningborg. Men da der er lang tid til, at de kan tages i brug, arbejder man også med små udvidelser på flere daginstitutioner. Dem har Din Avis tidligere skrevet om, og du kan læse mere i faktaboksen her på siden.

FAKTA: Her arbejdes der på kapacitetsudvidelser

Pasningsdistrikt Midt:
Minimax: På længere sigt udvides vuggestuen til både at være vuggestue og børnehave. På kort sigt (fra 1. februar) gør man plads til yderligere fem vuggestuebørn i den pavillon, der lige nu huser børnene, mens byggeriet af den nye daginstitution står på.

Pasningsdistrikt Nordøst:
Ny daginstitution i Dronningborg med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn
10 ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Bækkestien fra 1. april
Syv ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Midgaard fra andet kvartal

Pasningsdistrikt Sydvest:
13 ekstra vuggestuepladser i Børnehuset Æblehaven fra andet kvartal

Pasningsdistrikt Sydøst:
Ny daginstitution i Munkdrup med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn
15 ekstra børnehavepladser i Børnehuset Skovdalen fra andet kvartal
11 ekstra vuggestuepladser i Kristrup Børnehus fra 1. marts
Børnehuset Toftegaard: På grund af en vandskade er børnene midlertidigt blevet genhuset i en pavillon. Man har valgt at beholde pavillonen for at få plads til flere børn fra august. Man er også ved at undersøge, om man kan udnytte lokalerne bedre, så der kan udvides med to ekstra børnehavepladser fra februar og fire ekstra vuggestuepladser fra april.
Flere andre kapacitetsudvidelser er allerede taget i brug.