Flydeponton ved Dronningborg Lystbådehavn skal snart huse vandsport og sauna til vinterbadere.

KIAN JOHANSEN

Det har taget sin tid, selvom projektet næsten var flydende for et par år siden.

Her i foråret vil du kunne se de første vådragtklædte vandhunde med et paddleboard tage kurser gennem RGF ved en flydende pontonbro, øst for lystbådehavnen i Dronningborg.

Og før efterårs-stormene sætter ind, vil der også være mulighed for vinterbadning og der skal bygges en sauna på pontonbroen.

Det er Randers Gymnastiske Forening der står for projektet, der er finansieret via fonde, et kommunalt tilskud og egne midler.

Projektet skulle have stået klar allerede i 2021, men på grund af modstand og utryghed fra en gruppe af medlemmer af Dronningborg Bådelaug, så er der brugt en del tid på at forklare, hvad projektet går ud på, samt at finde en ny, fælles løsning med bestyrelsen i Dronningborg Bådelaug, fortæller forretningsfører Torben “Totte” Kjeldsen fra RGF.

Nye vandaktiviteter

Der bygges en flydende pontonbro øst for Dronningborg Lystbådehavn.

Efter planen står den klar i foråret 2023.

Det bliver til badebro og flydeponton, så der kan vinterbades og sættes paddleboards i vandet.

Saunaovn og saunahus med omklædning samt opholds- og aktivitetsområde etableres i efteråret 2023.

En container til udstyr stilles lidt længere inde på området.
RGF står bag projektet, i samarbejde med blandt andet Randers Havn, Randers Arkitekten og et tømrerfirma.

Den endelige pris for etableringen er ikke helt klarlagt.

Mest vinterbadning

Og det er der kommet, forklarer formand for Dronningborg Bådelaug, Martin Harboe. De fleste misforståelser er ryddet af vejen og der er fundet flere nye løsninger. Blandt andet er RGF’s sauna og al vandaktivitet flyttet ud på en ponton. Og tingenes sammenhæng er forklaret ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2022, hvor 27 fremmødte stemte for og 14 imod.

»Lige nu har vi 24 medlemmer, der har fået kursus i at stå på SUPboards. Hvis vi kommer over 40, er det flot. Desuden vil de deltage i kurser i mindre hold på 8-10 mand ad gangen og det vil være en-to gange om ugen i løbet af sommeråret, afhængigt af vejret,« siger Torben “Totte” Kjeldsen fra RGF.

»Vi havde nogle medlemmer der ikke følte sig trygge ved, at der skulle komme folk henover vores plads, bruge vores toiletforhold og så var der en utryghed over, at folk på paddleboard skulle krydse rundt blandt bådene. Det er blevet forklaret rigtig godt af RGF og det er pointeret, at RGF måske forventer et større antal medlemmer på grund af det her. Men de fleste vil vi ikke se, da de er her på andre tider end os. Vores sæson er jo slut når der er vinterbadere,« siger Martin Harboe, der er positivt indstillet på at få nye naboer.

»Der kommer jo i forvejen en del, der går ture her omkring i løbet af sommeren. Den store trafik på grund af det her, tror vi ikke på. Og ja, der kommer af og til kursister og skal lære at stå på et paddleboard, men de vil jo gå direkte igennem vores område og sende deres boards ud mellem sejlrenden og kysten. Det kommer jo ikke til at genere os sejlere nævneværdigt,« mener han.

Dronningborg Bådelaugs egen pontonbro forbindes med den eksisterende træbro i den forreste del af billedet. På den kobles RGF’s flydende pontonbro på og her vil man kunne undervise i brugen af paddleboards. Senere på året etableres en sauna og der gøres klar til vinterbadning fra den ekstra pontonbro. Dronefoto Kenneht Stoll-Demant

Prøveperiode på to år

Samtidig har Dronningborg Bådelaug stemt for at pontonen med saunaen og adgangen for vinterbaderne kan bruges i to år. Så der skal stemmes om det igen, efter prøveperioden.

»Vi havde ikke forventet, at der skulle være modstand imod det. Det er kommet bag på os. Vi er ikke sat i verden for at gøre nogen ondt. Vi ville gerne skabe noget unikt i området og ønsker at være gode sammen med medlemmerne fra Dronningborg Bådelaug,« siger Torben “Totte” Kjeldsen fra RGF, der i samarbejde med blandt andet Randers Havn, Randers Arkitekten og et tømrerfirma har fået projektet op at stå.

Der er aftalt en fast mødefrekvens med bestyrelsen i Dronningborg Bådelaug og RGF har blandt andet lovet, at hvis medlemmerne bruger bådelaugets toiletter for meget, så vil man være med til at betale for tømningen af toilettanken, da bådelaugets klubhus toilet ikke er kloakeret.

Desuden bliver vandaktiviteterne samlet på pontonbroen, der kan flyttes et andet sted hen efter de to års prøveperiode.