Lise-Lotte Leervad Larsen (S) Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget

Alle børn skal have mulighed for at være med i skolens fællesskab.

Alligevel ser vi, at flere børn og unge har brug for specialundervisning. Det udfordrer skolens fællesskab, børnenes trivsel og det enkeltes barns fremtidige livsmuligheder.

I efteråret vedtog byrådet en ny vision.

Ønsket er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vi ved, at uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed, og derfor er byrådets vision, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det forudsætter, at vores unge mennesker afslutter folkeskolen med folkeskolens afgangsprøve.

Vi har allerede investeret massivt i at give vores mindste børn en god start, da vi fra 1. januar 2023 har prioriteret minimumsnormering og pædagogisk uddannede voksne i vores vuggestuer og børnehaver.

Vores børn og unge møder mange professionelle voksne på deres vej gennem børnelivet og skolelivet. Hver især sætter de aftryk hos vores børn. Vi ved at gode relationer mellem børn og voksne er afgørende for vores børns trivsel.

Derfor skal vi lytte til, når vores medarbejderne ude i klasselokalerne efterlyser viden og kompetencer, så de er klædt på til at tage hånd om børnene.

Folkeskolerne i Randers skal være med til at sikre vores børn et godt fundament for deres fremtid, men det kræver at rammerne for trivsel og faglighed er tilgængelig.

Det forudsætter blandt andet, at de lærere og pædagoger, som dagligt er til stede ude i klasserne, er klædt på til at håndtere børnegruppen, og at der er viden og kompetencer at trække på, når der er brug for det.

Derfor er er jeg glad for, at Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, DF, Radikale Venstre og SF i budgettet for 2022-2026 blev enige om at afsætte fire millioner kroner til ’Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i folkeskolen’.

Ønsket er at styrke kompetencerne hos de lærere og pædagoger, som er hos og omkring børnene ude i klasserne, men også medarbejderne i mellemformer og ressourcepersoner og inklusionsmedarbejdere på almenskolerne.

Hvordan de fire millioner kroner skal fordeles på vores folkeskoler, afventer den ansøgningsproces, som nu er igangsat. Men forventningen er, at det sker fra kommende skoleår, som starter til august.