Randes Kommune er forpligtet til at støtte frivillige sociale foreninger, og i år har 66 fået støtte.

AF CECILIE BISGAARD

På det seneste møde i Socialudvalget fik 66 foreninger i alt tildelt knap 2,2 millioner kroner. Pengene kommer fra de såkaldte paragraf 18-midler, der hvert år uddeles til frivillige sociale foreninger, der laver aktiviteter for udsatte borgere, der ”grundet manglende menneskelige eller økonomiske ressourcer har svært ved at opretholde en god livskvalitet”.

Den største modtager i år er Broen Randers, der har fået 170.000 kroner. Foreningen yder støtte til udsatte familier ved blandt andet at betale foreningskontingenter og støtte til sportsudstyr som ridehjelme og fodboldsko.

Den næststørste modtager er Lille Skole for Voksne i Randers, der har forskellige kurser særligt tilrettelagt psykisk sårbare – blandt andet engelsk, yoga og filmanalyse. De har fået 155.000 kroner.

Ekstraordinært udvalgsmøde: 86.300 kroner til økonomisk trængte

På en tredjeplads kommer Idræt for Sindet Randers, der har fået 140.000 kroner. Foreningens medlemmer er psykisk sårbare borgere, der ikke har mulighed for at komme i ordinære idrætsforeninger, og som derfor dyrker for eksempel svømning, badminton og floorball hos foreningen.

Det mindste beløb, der er blevet udbetalt er 4.000 kroner. De penge er gået til Parkingsonforeningen Klub Randers, der gerne vil invitere sine medlemmer til et foredrag om samspillet mellem hjerne og musik.

Ti foreninger har fået 5.000 kroner. Det er blandt andet Café Piskesmæld, Gaia Museums Venner, Randers Skyttekreds’ handicapafdeling, Røde Kors Langå, Rådgivning for Udlændinge i Randers og Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost.

FAKTA: De fik støtte

I alt 66 foreninger fik støtte fra Socialudvalgets paragraf 18-midler:

Basketball2All – Randers Cimbria: 8.000 kroner
Broen Randers: 170.000 kroner
Bydelsmødre i Randers: 39.000 kroner
Børnenes Kontor: 76.000 kroner
Børnetelefonen: 56.000 kroner
Café Kaffekoppen: 30.000 kroner
Café Piskesmæld: 5.000 kroner
Café Rusfri: 70.000 kroner
CP Danmark – Kreds Nordjylland: 15.000 kroner
Dansk Flygtningehjælp Randers: 110.000 kroner
Danske Handicaporganisationer Randers: 15.000 kroner
Det sociale værested Lakridsen: 10.000 kroner
Husrum Randers: 50.000 kroner
FitForKids Randers: 35.000 kroner
Foreningen Bede Psykiatri Randers: 91.250 kroner
Foreningen Livtagerne i Randers: 27.430 kroner
Forældrenetværksgruppen for forældre til børn og unge med adhd: 20.000 kroner
Fællesskaber for udsatte unge, børnefamilier og ensomme voksne: 45.000 kroner
Gaia Museums Venner: 5.000 kroner
Hele Danmarks Familieklub Randers: 10.000 kroner
Hjerneskadeforeningen Randers: 25.000 kroner
Idræt for Sindet Randers: 140.000 kroner
Inklusion af unge i foreningsidræt: 100.000 kroner
Integrationsprojektet VM i fodbold: 7.000 kroner
Ungdommens Røde Kors’ ferielejr: 8.000 kroner
Juleteamet for udsatte i Randers og omegn: 10.000 kroner
Kirkens Korshær Randers: 60.000 kroner
Kirkernes familiehjælp i Randers: 68.000 kroner
Klub Lindevænget: 6.000 kroner
KOL netværk: 5.000 kroner
KRIS – Terapi og selvhjælpsgrupper til incestofre og seksuelt misbrugte: 10.000 kroner
Kvistene Randers: 12.500 kroner
Landsforeningen LEV – Randers Kreds: 9.000 kroner
Landsforeningen LEV – Randers Kreds’ juletræsudvalg: 5.000 kroner
Langå Læse- og Lektiehjælp: 8.940 kroner
Lavia: 12.000 kroner
Lev: 9.800 kroner
Lille Skole for Voksne i Randes: 155.000 kroner
Menighedsplejen ved Skt. Andreas Kirke: 75.000 kroner
Motion og Café for Kræftramte: 5.000 kroner
Mænds Mødesteder Randers: 25.000 kroner
Netværkscafé for grønlandske borgere i Randers: 10.000 kroner
Recovery Bulls: 14.000 kroner
Parkinsonforeningen Klub Randes: 4.000 kroner
Playmaster, skoleskak: 15.000 kroner
Polio- og ulykkespatientforeningen: 6.300 kroner
Randers Alevi Kulturcenter: 5.000 kroner
Randers Lydavis: 10.000 kroner
Randers Menighedsplejes Legatfond: 15.000 kroner
Randers Skyttekreds’ handicapafdeling: 5.000 kroner
Randers Spor: 23.000 kroner
Red Barnet Randers: 20.000 kroner
Rehab Golf: 7.000 kroner
Røde Kors Langå: 5.000 kroner
Røde Kors Purhus: 7.000 kroner
Røde Kors – Q-net Randers: 25.000 kroner
Rådgivning for Udlændinge i Randers: 5.000 kroner
Scandinavia Restore Hope: 32.000 kroner
Sind Rådgivning: 130.000 kroner
Støttekredsen for Kunstskolen Bifrost: 5.000 kroner
Talentspejderne Randers: 10.000 kroner
Terapi-ridning: 7.000 kroner
Unge for Ligeværd Randers: 23.000 kroner
UngTilUng.com: 30.000 kroner
Venligboerne Langå: 9.500 kroner
Venligboerne Randers 106.500 kroner
I alt: 2.161.220 kroner