Forholdene på Justensens Plæne skal være »lidt mere lækre og indbydende,« end det oprindeligt har været tiltænkt for området, lyder det fra kommunen og flere politikere.

KIAN JOHANSEN

Først var det 7,5 millioner kroner. Så blev det 10. Og nu ender det foreløbige beløb på 15 millioner kroner for at indrette Justesens Plæne både til ophold, leg, rekreative formål og med et dige og en pumpe, der skal sikre Randers mod oversvømmelse.

I byrådet mandag blev anlægsprojektet enstemmigt vedtaget, mens anlægsbevilling og afsætning af midler til driftsudgifter blev godkendt med 28 stemmer for og 3 imod. Imod stemte Østbroen.

Forinden havde otte ud af ni politikere i Økonomiudvalget blåstemplet forslaget, efter at de fik præsenteret sagen under deres seneste udvalgsmøde. Her nikkede de ja til at bruge fem millioner kroner mere på projektet. Merudgiften er, ifølge forvaltningen, et udtryk for ”et højere ambitionsniveau”, og det er ønsket, at den ”holdes uden for vurderingen” af Flodbyens økonomiske balance over den samlede projektperiode.

Imod stemte Erik Bo Andersen fra Østbroen, mens han og partifællen Peter Møller Kjeldsen undrede sig over, at man i første omgang kun bogførte ti millioner kroner og ’gemmer’ de ekstra fem millioner et andet sted i regnskabet.

De to er nemlig yderst skeptiske over, hvordan man egentlig bogfører alle udgifterne til den nye kommende Flodby, der skal huse op til 8.000 nye indbyggere omkring Gudenåen i Randers de kommende mange år. Det skyldes primært, at de helst ser, at man ikke bygger en såkaldt klimabro tæt på Randers Havn, og at man i stedet bygger en bro længere ude i fjorden, deraf partinavnet ’Østbroen’.

Gennemsigtighed til sidst

»Der er tale om et projekt over flere årtier, hvor det oprindelige budget for hver enkelt delprojekt i Flodbyen ikke nødvendigvis i alle tilfælde vil vise sig at være en-til-en med realiteten, når arbejdet skal udføres. Så selvom de ekstra omkostninger holdes uden for vurderingen af den økonomiske balance, vil der være en retvisende gennemsigtighed i regnskabet, så det fremgår, at projektet har beløbet sig på 15 fremfor 10 millioner kroner,« lyder det fra Claus Berggren (V), viceborgmester og næstformand i økonomiudvalget, da JP Randers spurgte til beslutningen.

Det vil tiden så vise, om det holder stik.

De ekstra fem millioner kroner vil blandt andet betyde, at der etableres et kommende koncertområde, en sansehave og mulighed for at grille. I sagsfremstillingen kaldes de fem millioner kroner for et ”højere ambitionsniveau”.

Til Din Avis siger Bo Vestergaard (K), der både er medlem af Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget følgende om beslutningen:

»Priserne er steget. Vi oplever højere priser for byggerier i kommunen, og krigen i Ukraine og inflationen har også en rolle. Og når man udarbejder sådanne forslag, så laver man ’grove’ skitser. Det har her vist sig, at hvis vi gav fem millioner ekstra, så fik vi også noget endnu bedre og mere poleret for pengene.«

Pænt koncertområde

»Der er flere ting i det. Koncertområdet dernede skal nok være lidt pænere og bedre, end det vi havde forestillet os i første omgang,« forklarer Claus Berggren til JP Randers.

Han tilføjer, at forholdene i det hele taget skal være »lidt mere lækre og indbydende,« end det oprindeligt har været tiltænkt for området.