1.200 solpaneler på Brødrene Dahls centralager mellem motorvejen og Haslund skal give strøm og penge tilbage.

Et anlæg på størrelse med 80 parcelhus-installationer er netop nu ved at blive monteret på Brødrene Dahls centralager i industrikvarteret syd for Vorup. Det vil både give en højere grad af egenproduceret strøm og rumme en økonomisk gevinst, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Centrallageret i Randers er ved at få lagt 1.200 solpaneler op på sit tag med et samlet areal på 2.300 kvm. På årsbasis vil solcellerne kunne producere anslået 442.000 kWh – eller hvad der svarer til gennemsnitsforbruget af strøm for ca. 100 familier med to voksne og to børn.

»Det her skal ses som et led i en større grøn strategi, der også har betydet, at vi for få måneder siden skiftede vores naturgas ud med fjernvarme. Desuden begyndte vi sidste år at lade alle lastbiler køre på HVO-diesel og derved reducere vores CO2-udledning betragteligt,« fortæller logistikdirektør Lasse Halliday.

Indtil nu har Brødrene Dahl købt grøn strøm, men med solcelleanlægget bliver centrallageret selvforsynende og mere end det.

»Vi forventer faktisk at kunne sælge ca. 40 pct. at den producerede strøm videre ud i markedet. Vi leverer altså en ekstra kapacitet, så den samlede produktion af grøn strøm bliver større.«

Lasse Halliday tilføjer, at anlægget allerede i år vil bidrage positivt til bundlinjen, og at det, som situationen er lige nu, vil have tjent sig hjem på 4-5 år.

Solcelleanlægget omfatter i praksis tre bygninger og forventes at kunne være i drift fra starten af maj.