Ny ringvej i Dronningborg kommer til at ligge tæt på det, mange beboere frygtede, nemlig plastisk ler.

KIAN JOHANSEN

Randers Kommune anbefaler nu politikerne at føre en ny ringboulevard langs Rismøllekvarterets 120 boliger. Det vurderes ifølge kommunens folk at være den billigste og bedste anlægsmæssige løsning. Det kom frem i dag, fredag.

Løsning 2, som den kaldes, vil koste omkring 70 millioner kroner. Der er allerede opsparet 40 millioner kroner og det er indtil videre uvist hvornår resten af pengene kan findes af byrådet.

Men det er helt sikkert, at anlæggelsen af ringvejen ikke kommer til at foregå lige med det samme.

»Når vi har pengene, er det realistisk at komme i gang med etablering af vejen efter ca. 2,5 år, da der først skal laves bl.a. lokalplan, kommuneplantillæg, detailprojektering, håndteres klager mv. Derefter tager det nok et år eller halvandet at etablere selve vejen,« forklarer direktør for udvikling, miljø og teknik, Jens Heslop, ifølge JP Randers.

Sagen kort
I 15 år lå en plan for byens nye ringboulevard klar, og både politikere, borgere og eksperter var enige om den.
Men så slog en gruppe sjældne flagermus sig ned i nogle træer på strækningen og tvang kommunen til gentænke hele ringboulevarden for at lede den udenom træerne.
Det førte til borgermøder og hele syv linjeføringsforslag, heraf et af dem fra beboerne.
Efter et udskilningsløb var der tre tilbage, og her valgte kommunen altså linjeføring 2.

Billigst og bedst

»Den vil genere dem, der bor derude. Til gengæld viser omfattende geotekniske analyser fra COWI samt VVM-undersøgelsen, at det både økonomisk og i forhold til trafikaflastning er den bedste løsning,« erkender Jens Heslop ifølge JP Randers.

Linjeføringen kommer til at løbe fra Udbyhøjvej, gennem dele af den tidligere Dronningborg Maskinfabrik, langs Rismøllekvarteret (blandt andet Rismøllegade, Søborgvej, Frisenborgvej og Kronborgvej) på den ene side og Dronningborg Hovedgård på den anden side. Den vil krydse den nordlige del af Marienborgvej og følge det allerede ryddede trassé mellem Platanvej og industriområdet med kendte navne som Blommevej og Jomfuløkken. Derefter bliver ringvejen til det fjerde ben i rundkørslen på Hadsundvej og Ringboulevarden.

Beslutning i maj

Efter at Erhvervs- og planudvalget har behandlet sagen, lander den i byrådet i maj.

En del beboere i Rismøllekvarteret har i flere lokale medier luftet, at de frygtet netop den foreslåede linjeføring. Larm, ødelagt udsigt og en undergrund der består af plastisk ler, der kan skride, er blandt de største bekymringer.

»Plastisk ler er som en vandseng. Dræner man den, vil den skrumpe, og grundene, som husene er bygget på, vil synke og give sig. Lægger man belastning på den – som f.eks. en vej – vil den svulme op et andet sted og på samme måde give sig,« har ingeniør og beboer i Rismøllekvarteret Per Hovmand tidligere forklaret til JP Randers.

Ingeniør- og arkitekturrådgivningsfirmaet COWI har lavet geotekniske analyser der viser, at der er plastisk ler i kvarteret, også meget dybt nede. Alligevel vurderer kommunen og COWI, at ringvejen ikke giver sætningsskader på husene. Man vil dog gennemfotografere fundamentet ved alle nærliggende huse, for at sikre, at beboerne så vil få en erstatning, hvis beregningerne ikke holder stik.