Transportminister Thomas Danielsen (V) bekræfter, at han har hørt om problemerne med meget trafik på Viborgvej, men han lover ikke noget.

KIAN JOHANSEN

En klassisk kiksekage består af flere lag. Hvert lag skal lægges forsigtigt sammen, og man skal sørge for, at substansen er skiftevis hård og blød – men ikke for blødt og ikke for hårdt, for så klasker det hele sammen.

Sådan kan sagen om trængsel og trafiksikkerhed på Viborgvej beskrives. For der skal omhu til for at løsne trængslen på Viborgvej, især ud af byen i myldretiden. Og det er ikke nogen nem opgave.

Der er ingen lette løsninger.

Og måske netop derfor er der en sandsynlighed for, at der ikke laves nye løsninger, andet end at Vejdirektoratet udvider Viborgvej i et spor ind mod byen mellem Fladbrovej og ned til et sted efter Olivarius Jürgensens Vej. Det vil kun løse trafiktrængslen i én retning. De samme biler skal jo også hjemad igen. Men som aktindsigter, Din Avis har foretaget, og samtaler med Vejdirektoratet viser, så har Vejdirektoratet kun fokus på at løsne trængslen på motorvejen. Det skal det ekstra spor på Viborgvej bruges til.

SAGEN KORT
Vejdirektoratet planlægger forbedringer af de tre motorvejsramper ved Randers. I den forbindelse skal statsvejen Viborgvej have et ekstra spor mellem Fladbrovej og et par meter efter Olivarius Jürgensens Vej.
Det sker udelukkende for at lette sydgående trafik op ad motorvejsrampen.
Dermed åbner man tragten ind mod byen, men stadig ikke ud af byen.
De foreløbige skitser og planer fra Vejdirektoratet viser, at der stadig ikke er taget højde for, at trafikken propper til i myldretiden, når bilisterne skal ud af byen og hjem igen.
Alle sidevejene er Randers Kommunes ansvar. Der er heller ikke taget højde for, at man reelt gør det svært for beboere på især de to sideveje, nemlig Olivarius Jürgensens Vej og Parkvej.

Fuld forståelse

Men nu er chancen der for at løse dele af de trængselsproblemer, som udvidelserne af Over Hornbæk og Stevnstrup har skabt.

Alle de folketingspolitikere og byrådspolitikere, som Din Avis har kontaktet, erkender, ar der bør gøres noget. Og nu er også transportminister Thomas Danielsen (V) vendt tilbage med et svar. Han bekræfter, at flere folketingsmedlemmer fra Randers har kontaktet ham om sagen omkring trafikafvikling på Viborgvej i Randers, og at han derfor er bekendt med problematikken.

Din Avis har i den forbindelse fået et skriftligt svar fra hans pressechef, der svarer på ministerens vegne:

»Jeg får ofte henvendelser om trængselsproblemer fra folketingskolleger, og jeg har fuld forståelse for frustrationerne hos borgerne. Trængsel er et problem mange steder i landet, ikke mindst i og omkring de store byer, og det er noget, vi helt generelt skal finde løsninger på. Projektets primære opgave er at skabe trafiksikkerhed, og jeg er sikker på, at vi er opmærksomme på at finde en løsning på trængselsudfordringerne – også i Randers,« lyder det fra transportministeren.

I sidste uges avis skrev vi, at Bo Vestergaard (K) og Jens Peter Hansen (V) vil tage sagen op til næste møde i Miljø-og Teknikudvalget, der foregår i starten af maj. De er begge byrådsmedlemmer og medlemmer af Miljø-og Teknikudvalget. Sagen er dog ikke kommet på, men forventes at komme på til næste møde i juni.

Illustrationen viser, hvor det ekstra spor kommer på Viborgvej. To sideveje bliver endnu mere udsat, frygter beboerne på Parkvej. Men de kan ikke få det ændret. De foreslår ellers, at der kunne komme en ekstra udkørsel via Lykkegårdsvej op til lyskrydset ved Viborgvej og Bakkegårdsvej. Illustration: Datawrapper.