Sidste år gav Friluftsrådet 1,1 millioner kroner til 15 forskellige projekter i Randers Kommune. Det viser en opgørelse, som Friluftsrådet har lavet.

Opgørelsen viser også, at Randers har fået støtte til flere projekter end nabokommunerne har.

Mariagerfjord Kommune fik støtte til fem projekter, det samme gjorde Favrskov, Syddjurs fik støtte til seks projekter, og Norddjurs fik til ni.

Men den nabokommune, der kommer tættest på er Viborg. Her fik 14 projekter støtte.

Men bare fordi Randers havde flest projekter, er det ikke ensbetydende med, at vi også fik mest i støtte.

Det gjorde Norddjurs Kommune faktisk. Her fik de ni projekter knap 1,45 millioner kroner i støtte.

De mange projekter i Viborg Kommune fik lige knap 1,1 millioner kroner og ligger altså under Randers.

Syddjurs, Mariagerfjord og Farvskov Kommuner fik henholdsvis 422.800, 338.00 og 252.900 kroner.

ceb