Vejdirektoratets rapport er netop blevet offentliggjort.

Af Jørgen Rosengren, Lokalavisen.dk

Vejdirektoratet har netop udsendt sin årlige rapport over trafikulykker for året 2022.

Her blev 154 personer dræbt i trafikken. Det er det næstlaveste antal, siden man begyndte at registrere ulykkestal i 1930’erne.

Det eneste år med færre dræbte var 2021, hvor der var mindre trafik på vejene på grund af coronarestriktionerne.

2.763 kom til skade i trafikken, hvilket er lavere end alle år før pandemien.

En del af forklaringen på de lave ulykkestal kan være, at gennemsnitshastigheden på vejene var lavere i 2022 end i de foregående år – også i forhold til 2019.

Østjylland

I Østjyllands politikreds blev der i 2022 registreret 289 ulykker med personskader. 307 personer kom til skade, 14 personer blev dræbt.

I de fem ulykker med dødelig udgang var der en personbil involveret. Én med en motorcykel, tre med cykel og fire fodgængere. En er registreret som ’andet’, hvilket kan dække over blandt andet traktorer, lastbiler og busser.

Markant færre kommer til skade i personbil

Der var især færre dræbte og tilskadekomne i personbil i 2022 end i de foregående år. Der var 68 dræbte og 1.088 tilskadekomne i personbil i 2022, mens der de foregående fem år i gennemsnit har været 77 dræbte og 1.214 tilskadekomne.

Samlet set betyder det et fald på 10 procent.

Der var 23 dræbte cyklister i 2022. Kun i 2012 var der færre dræbte på cykel. Antallet af tilskadekomne cyklister var også lidt lavere end de foregående år. Samlet betyder det et mindre fald på 3 procent.

Unge fylder mindre i ulykkestallene

22 personer i aldersgruppen 15-24 år mistede livet, og 574 kom til skade i trafikken i 2022. I femårsperioden inden coronapandemien var der i gennemsnit årligt 31 dræbte og 745 tilskadekomne unge i alderen 15-24 år.

Det samlede antal dræbte og tilskadekomne i aldersgruppen var dermed lavere end i årene inden pandemien og også lavere end i 2020, men på niveau med 2021.

De unge er dog fortsat overrepræsenterede i ulykkestallene. I 2022 udgjorde de 20 procent af de dræbte og tilskadekomne, hvor de kun udgjorde 12 procent af befolkningen.

»Ulykkestallene for de 15-24-årige i 2022 viser positive takter og holder sig på niveau med 2021, hvor vi så meget lave tal for aldersgruppen. Vi kan se, at faldet blandt andet skyldes, at der var færre fra aldersgruppen, der kom til skade eller blev dræbt i spiritusulykker sidste år. Det er særdeles positivt, hvis det er en udvikling, vi kan holde fast i. Spiritusulykker er nemlig ofte meget alvorlige. Næsten hver femte dødsulykke er en spiritusulykke. Det er dog vigtigt at understrege, at de unge fortsat er overrepræsenterede i forhold til resten af befolkningen i ulykkestallene. Derfor er der fortsat behov for et særligt fokus på aldersgruppen i trafikken,« forklarer Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Færre kommer til skade om fredagen

Ulykkestallene viser, at der i 2022 skete en stor ændring i, hvordan personskadeulykkerne fordeler sig over ugedagene sammenlignet med årene inden coronapandemien.

Der var især et stort fald i antallet af personskadeulykker om mandagen og fredagen sammenlignet med gennemsnittet for 2015-2019.

Der var 16 procent færre ulykker med personskade om fredagen og 15 procent færre om mandagen i 2022 sammenlignet med 2015-2019.

Samlet betyder det, at der sidste år skete næsten lige mange personskadeulykker per dag fra tirsdag til fredag, og at mandag var den hverdag med langt færrest ulykker med personskade.

»Ulykkestallene tegner til, at vi skal til at snakke om et før og efter corona, når vi ser på fordelingen af ulykker over ugedagene. At ulykkerne i 2022 fordeler sig langt mere jævnt fra tirsdag til fredag, og at mandag er blevet den hverdag med klart færrest ulykker, kan have noget at gøre med, at mere hjemmearbejde måske har ført til ændringer i danskernes trafikmønstre. Det er en udvikling, vi ønsker at dykke mere ned i,« forklarer Marianne Foldberg Steffensen.

Læs hele rapporten HER