Analyse viser, at der kan findes p-pladser hist og pist på blandt andet Wilhelm Thomsens plads, i Tøjhushaven og i Danmarksgade. Alligevel tøver politikerne. Af flere årsager.

I flere omgange har Randers Kommune undersøgt hvad man kunne gøre for at skaffe flere parkeringspladser i flere af de ældre kvarterer i Randers by, såsom Danmarksgade, Søren Møllersgade, Vilhelm Thomsens Plads og i Tøjhushaven.

Men politikerne i miljø- og teknikudvalget er nået til en nedslående beslutning. Man venter.

Både fordi der sker store ændringer i midtbyen inden for et par år og fordi det næsten ikke er pengene eller umagen værd, at fælde enkelte træer rundt omkring for et par parkeringspladsers skyld.

Dyre fældninger

»Vi vil nødigt fælde træer i områderne og nogle steder kan etableringen af en enkelt parkeringsplads rende op i 900.000 kroner, det er mange penge for få pladser,« siger Bo Vestergaard (K), medlem af Miljø- og teknikudvalget.

Det er stadig planen at lave en ordning med beboerlicens, så beboerne i de ældre kvarterer kan købe sig til en p-plads. Men det kan omvendt betyde større pres på de gratis pladser, blandt andet på Gasværksgrunden og ved Vestervold.

I 2024 og måske før, er det planen at grave undergrundscontainere ned til affald og det kan betyde færre p-pladser der, hvor de skal graves ned, omvendt kan der måske laves parkeringsbaner ved de overkørsler, som skraldebilerne tidligere har brugt.

Når der forsvinder gratis parkeringspladser, især ved Brotoften, når første etape af Flodbyen går i gang, så har politikerne erklæret, at der så skal findes midlertidige pladser. Det arbejder forvaltningen på at finde inden efteråret gør Randers koldere.