Penge blev afsat i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger, og nu er det besluttet, hvad pengene konkret skal bruges på.

AF CECILIE BISGAARD

Skole- og Uddannelsesudvalget har netop godkendt, hvordan en ekstrabevilling på 320.000 kroner årligt i år og i 2024 (altså 640.000 kroner i alt) konkret skal bruges. I forbindelse med budgettet for 2023-2026 afsatte forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre pengene til en styrket trivsels- og fraværsindsats.

Men det er altså først nu, at man helt præcist har bestemt, hvad pengene skal bruges på.

Pengene skal bruges på Familieskolen og FIT – Fremmøde, Inklusion og Trivsel, der er to kommunale indsatser.

Kortere ventelister

Familieskolen får 291.000 kroner i alt i år og næste år, og det er nok til at ansætte en ekstra lærer i et halvt år, og det gør, at man kan udvide åbningstiden, så der er åbent alle hverdage. Lige nu er der seks familier på venteliste, og ifølge forvaltningen vil en udvidelse af åbningstiden reducere ventelisten. Med flere tiltag vil man kunne fjerne ventelisten helt og samtidig have en til to åbne pladser, så ”når skolerne tager kontakt, vil familierne kunne komme hurtigt i forløb”.

De sidste 349.000 kroner (i alt over to år) bliver som sagt tildelt FIT – Fremmøde, Inklusion og Trivsel. Med de penge kan FIT ansætte en medarbejder på fuldtid i dette skoleår eller flere medarbejdere på deltid alt efter, hvad man vurderer er bedst for eleverne, deres forældre og familier. Det kan for eksempel være en pædagog, lærer, socialrådgiver eller psykolog. Hvis de afsatte midler ikke er nok til at dække løn, tillæg og så videre, vil Randers Ungdomsskole selv finansiere resten.

Ifølge forvaltningen er forventningen, at Randers Ungdomsskole med de knap 350.000 kroner kan reducere deres venteliste, dække et større antal elever end hidtil og samtidig få mulighed for en bedre geografisk dækning af hele Randers Kommune.