Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl holder foredrag i Vorup Højskoleforening

Vorup Højskoleforening har fået planlagt efterårets aktiviteter, og der er tre spændende foredrag at se frem til.

Torsdag 28. september vil journalist Steen Ole Hedelund Jørgensen fortælle om medier, magt og manipulationer. Han mener, at medier, spindoktorer og meningsdannere manipulerer med folk ud fra en tese om, at vi ikke kan danne vores meninger selv.

Det er en forkert tese. Steen Ole Hedelund Jørgensen er uddannet journalist og har blandt andet arbejdet mange år på TV-Avisen. Han viser i foredraget flere videoer med eksempler på mediemanipulation og trækker tråde til tidens falske nyheder, der i stigende grad påvirker demokratiet og demokratiske valg.

Torsdag 26. oktober er der foredrag ved Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Han er opvokset i Randers, så man kan tale om, at han for en stunder vender tilbage til fødebyen.

Foredraget tager afsæt i hans årelange erfaringer med internationalt og nationalt humanitært hjælpearbejde. Tilhørerne kan desuden deltage i en åben dialog, hvor man kommer tæt på jordskælv, oversvømmelser, pandemier, tørke og krige ude i verden samt afsavn og ensomhed i Danmark.E

ndelig kan du glæde dig til et foredrag, hvor Inger Nygaard Kaad fra Randers Bibliotek fortæller den gribende historie om Grundtvigs liv og virke. Det er torsdag 30. november.N.F.S. Grundtvig (1783-1872) er en af de mest betydningsfulde kulturpersonligheder i Danmark.

Hans betydning for skole, dannelse, kirkeliv og folkelig oplysning har været kolossal og har haft betydning langt ud over Danmarks grænser. Tilmed havde han også et utroligt spændende og langt liv.Foredraget vil være krydret med fællessange fra Grundtvigs enorme sang- og salmeproduktion, og biblioteksmusikant Peter Elmelund spiller til alle fællessangene.