17. november kommer der lys i de nye parkeringsskilte i Randers Midtby, der skal vise 2.000 ledige p-pladser.

Randers Kommune tænder for byens nye parkeringssystem 17. november.

Med systemet kan bilister blot følge skiltene til ledige p-pladser og sætte bilen få minutters gang fra centrum, skriver Randers Kommune i en pressemeddelse.

17. november er også dagen, hvor julebelysningen og juletræet tændes i midtbyen. Og det nye parkeringssystem bliver tændt i løbet af dagen, så det er klar til at guide de mange gæster, der deltager i den traditionsrige begivenhed, til en ledig parkeringsplads.

Indfaldsveje med skilte

Det nye parkeringssystem viser vej til ledige parkeringspladser med dynamiske skilte langs centerringen omkring Randers Midtby bestående af Tørvebryggen, Havnegade, Rosenørnsgade, Markedsgade og Vestervold. På alle indfaldsveje viser skilte det aktuelle antal af ledige p-pladser i begge retninger ad centerringen. Og når man kører på centerringen, er der information om antallet af ledige pladser på de lokale p-anlæg, man passerer, og på anlæg længere fremme.

Skiltene viser p-pladser

Det nye parkeringssystem omfatter 13 parkeringsanlæg med i alt omkring 2000 pladser. Det drejer sig om:

 • Værket*
 • Randers Sundhedscenter
 • Thorsbakke Nord
 • Thorsbakke Syd
 • Politigården
 • P-Huset City
 • Bolværket
 • Laksetorvet
 • Regnskoven
 • Gasværksgrunden**
 • Jernbanegade v. Fritidscentret
 • Det gamle polititorv
 • Vestervold

*Der mangler et enkelt skilt, som vejviser til Værkets p-plads. Skiltet er blevet forsinket fra leverandøren, men vil blive monteret i løbet af december.

**Gasværksgrunden bliver først medtaget i systemet, når projektet med ny stiforbindelse og asfaltering er lavet i løbet af 2024

Et stort antal kameraer registrerer, om en parkeringsplads er ledig eller ej. Informationerne bliver lagret i det bagvedliggende it-system, så det aktuelle antal af ledige p-pladser kan vises på skiltene og kommunens hjemmeside. Desuden bliver parkeringshistorikken gemt, så det kan bruges i arbejdet med at optimere parkeringsforholdene i midtbyen.

»Det vigtigste er selvfølgelig, at systemet er nemt og pålideligt at bruge for bilister, men vi får også brugbar viden om brugen af parkeringspladserne. Nu kan vi fx se præcist, hvornår og hvor længe hver enkelt parkeringsplads er optaget. Derfor bliver systemet også et vigtigt analyseværktøj til den fremtidige planlægning af parkering i midtbyen,« siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik.

22 måneder undervejs

Randers Byråd har i alt bevilget 8,5 millioner kroner til det nye parkeringssystem. I det beløb er indregnet driftsomkostninger i minimum 10 år. Systemet rummer større private og offentlige parkeringspladser og er desuden skruet sammen, så det er muligt at tilføje flere parkeringspladser på et senere tidspunkt.

I første omgang ville man også have haft en app, der på smartphonen kunne vise de ledige pladser. Men den er pillet ud af projektet. Allerede i slutningen af januar 2022 blev kommunens parkeringsstrategi drøftet i Randers byråd og dengang blev der opfordret til hurtig handling af blandt andet Jens Peter Hansen (V), der er næstformand i Miljø- og teknikudvalget. Først nu, 22 måneder senere, kan der trykkes på knappen.

Testet og testet

Opsætningen af kameramaster og parkeringsskilte har været i gang siden før sommerferien, og undervejs er systemet blevet testet grundigt igennem, så alt virker efter hensigten.

Det nye parkeringssystem er en del af en samlet parkeringsstrategi for Randers Midtby, hvor målet overordnet set er at begrænse den parkeringssøgende trafik og udnytte kapaciteten bedre på de eksisterende parkeringspladser.

Der er opsat 55 tavler på centerringen der vejviser til de ledige p-pladser og registreringen af ledige p-pladser sker ved hjælp af kameraer. Kameraerne registrerer udelukkende, om der holder en bil parkeret eller ej, og data logges i en database, hvorfra det er muligt at trække statistikker over p-pladsernes udnyttelse.

Ud over information på skiltene langs centerringen, er det på randers.dk også muligt at se det aktuelle antal af ledige p-pladser.