Vand fra Vorup og vandrere finder vej til Storkengen, når klimaprojektet står klar i det nye år.

Storkeengen bliver et mekka for både vand og vandrere.

Mellem den Blå Bro og Vorup bliver der lige nu bygget løs på et ambitiøst projekt, hvor Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen om at sikre dele af Vorup ned mod Vorup Enge og Gudenåen mod oversvømmelser i fremtiden.

Man forventer, at de lavtliggende dele af Randers i fremtiden bliver udsat for større regnmængder. Det betyder hyppigere stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden.

Store dele af Vorup er allerede nu gravet op, og kloakkerne er blevet separatkloakeret. Og der er gravet en kæmpestor pumpestation ned i jorden, tæt på den Blå Bro.

Eng og bassin

Det er en del af planen med de cirka 43 hektar ved Storkeengen, der skal tage imod regnvand fra tage, parkeringspladser og veje i Vorup, gemmen de nye, såkaldte skybrudsveje.

Vandet renses i rensebassiner, inden det ledes videre ud i Gudenåen. Rensebassinet beskyttes af et nyt dige mellem Storkeengen og Gudenåen, som også beskytter de lavtliggende områder i Vorup mod stormflod. Samtidig skaber det nye stiforbindelser mellem Randers midtby og naturområderne. Ved skybrud vil engarealet blive oversvømmet.

Omkring juletid kan du se det færdige resultat, fortæller Vandmiljø Randers. Selve indvielsen sker først i løbet af foråret, når alle detaljer i det store projekt er på plads. Det bliver nok også her, at du kan gå på de mange nyanlagte stier i området, selvom det allerede nu er fristende.

Storkeengen er dimensioneret til at håndtere regnmængder, der som minimum svarer til en 100-årshændelse i 2100. En 100-årshændelse er ifølge det nuværende klimascenarie, at der falder 72 mm regn på fire timer, hvilket statistisk sker hvert 100. år. En 100-årshændelse i 2100 vil betyde, at der falder 100 mm ren på fire timer.

Nye stier fra Storkeengen (i venstre side) vil kunne føre dig ned langs Gudenåen og faktisk helt over på den nordlige side side af Gudenåen, via den påhængte bro på den eksisterende jernbanebro. Dermed forbinder de nye stier også den gamle del af Vorup med Vorup Enge. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant

Mellem Den Blå Bro og jernbanebroen kommer der et nyt naturområde, skabt til vandring og at sikre mod oversvømmelser. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant