Af Frida Valbjørn, valgt ind i Randers Byråd for Enhedslisten

Under byrådets behandling af skovrejsningsstrategien foreslog Enhedslisten mere biodiversitetsskov – et forslag, der var underbygget af Naturfredningsforeningens og Randers Regnskovs høringssvar.

Det grønne område er i en kritisk situation med både en klima- og en biodiversitetskrise. Når det kommer til klimakrisen, skal der tages initiativer som skovrejsning, vedvarende energi og lavbundsprojekter. Når det kommer til biodiversitet har vi ikke mange andre håndtag end skovrejsning at skrue på.

Trods denne viden mente dele af Randers Byråd, at Enhedslistens forslag om mere biodiversitetsskov blandt andet var ”små kæpheste”, ”nørklede begrænsninger” og ”en fedten rundt med procentsatser”.

Jeg ærgrer mig over, at et seriøst forslag om forbedringer til en sag med en meget alvorlig baggrund bliver modtaget med så stor ligegyldighed. Hvis Danmark skal nå sine mål er det vigtigt, at alle kommuner bidrager og gør sig umage. Derfor bekymrer det mig, at dele af Randers Byråd er så virkelighedsfjerne, at vi ikke kan have en seriøs diskussion om så alvorligt et emne.

Tak til partier, lister og enkeltpersoner, der støttede Enhedslistens forslag, og som er med til at tage kommende generationers fremtid alvorligt.