Randers Bibliotek har søgt om støtte til projekter, der forventes at komme kommunens borgere til gode fremadrettet.

Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har tildelt knap halvanden million kroner til Randers Bibliotek som støtte til tre udviklingsprojekter med fokus på børn og unge med skolevægring, borgernes brug af kunstig intelligens og fremme af trivsel.

Arbejdet begynder i januar i samarbejde med både lokale aktører, andre folkebiblioteker i landet og Aarhus Universitet.

Det skriver Randers Bibliotek i en pressemeddelelse.

Randers Bibliotek søgte om støtte til projekterne ’Biblioteket som øvelsesarena for børn og unge med skolevægring’, ’AI i borgernes hænder’ og ’Biblioteker fremmer trivsel’. Bibliotekschefen i Randers Kommune har netop modtaget meldingen om, at alle tre projekter blev honoreret med det fulde ansøgte beløb.

»Det er tre meget relevante og spændende projekter, og blandt vores succeskriterier er naturligvis, at de alle bliver til glæde og gavn for borgerne i Randers Kommune,« siger bibliotekschef Lone Føgh Westphall i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Jeg har kun ros og beundring tilovers for de medarbejdere på biblioteket, der har lagt tid og kræfter i ansøgningerne. Randers Bibliotek har modtaget over ti procent af den samlede pulje. Det vidner om stor faglig udviklingskraft og understreger, at Randers er med helt i front, når det gælder lokal og national biblioteksudvikling.«

Borgerne i Randers Kommune kan godt forvente, at udviklingsprojekterne kommer dem til gode fremadrettet.

»For alle tre projekter gælder det, at resultaterne skal bruges og implementeres i bibliotekets drift. Vi har høje ambitioner om at vise, hvor meget danske biblioteker kan bidrage positivt til samfundet og gøre en forskel i forbindelse nogle af de velfærdsudfordringer, vi står overfor,« siger bibliotekschefen.

Randers Bibliotek har i alt modtaget 1.472.700 kroner. Midlerne er fordelt således, at ’Biblioteket som øvelsesarena for børn og unge med skolevægring’ får 264.500 kroner, ’AI i borgernes hænder’ får 556.200 kroner og ’Biblioteker fremmer trivsel’ får 652.000 kroner.

mw