Jordskred hos Nordic Waste i Ølst fører til nedrivning af bygninger.

Et betydeligt jordskred på Nordic Wastes grund i Ølst syd for Randers har forårsaget omfattende skader i løbet af weekenden.

Flere bygninger på virksomhedens areal har lidt skade og er nu under nedrivning.

Nordic Waste, som er en miljøvirksomhed, er specialiseret i rensning af forurenet jord, har udsendt en pressemeddelelse om hændelsen tirsdag.

Jordskreddet skyldes de seneste måneders kraftige nedbør, hvilket har medført, at lergraven på stedet har nået sit mætningspunkt. Virksomheden rapporterer, at lergraven, som indeholder både ren og lettere forurenet jord, har bevæget sig og truer yderligere bygninger på grunden.

For at stabilisere situationen, arbejder alt Nordic Wastes personale og udstyr i døgndrift.

Tidligere på året blev en gammel skorsten og flere lagerhaller revet ned som følge af lignende omstændigheder. Nu fokuserer virksomheden på at stoppe jordskreddet og inddæmme lergraven ved hjælp af brændt kalk, et materiale kendt for sine jordstabiliserende egenskaber.

Vaskeanlægget på stedet, som kan rense op til 200.000 ton jord årligt, er midlertidigt sat på pause.

LÆS MERE UNDER BILLEDERNE

Ingen miljøudslip

Selvom der er bekymring omkring miljørisici, afviser Nordic Waste, at der er fare for forurening af nærliggende vandområder som Alling Å. Virksomheden understreger, at de har taget alle nødvendige forholdsregler og er i tæt samarbejde med geotekniske eksperter og anlægsentreprenører.

Ifølge Randers Amtsavis følger Randers Kommune situationen nøje. Jens Heslop, der er direktør for Udvikling, Miljø og Teknik hos kommunen, forsikrer, at der aktuelt ikke er fare for udslip af forurenet vand til nærområdet. Kommunens vandløbsfolk har allerede besøgt stedet og vil fortsætte med at overvåge situationen tæt.

Nordic Waste ligger på Gl. Århusvej 110 i Ølst, er etableret på en stor lergrav, hvor lerlaget er omkring 60 meter tykt. Historisk set har området været centrum for lerudvinding siden 1950’erne.

I folkemunde er området bedre kendt som Fiboværket.

Virksomheden håber at genoptage sin normale drift snarest muligt, når jordskreddet er fuldstændigt stabiliseret.