Det er særligt i Vorup, Kristrup og Romalt, at der lokalt er mangel på børnehavepladser.

Der bliver pres på børnepasning i den sydlige del af Randers i den kommende tid. Det viser en orientering, som forvaltningen har lavet til politikerne i Børne- og Familieudvalget.

Allerede fra november var det et problem at finde børnehavepladser nok til alle i Pasningsdistrikt Sydøst, der blandt andet dækker Vorup, Kristrup, Romalt og Assentoft.

Særligt i Vorup, Kristrup og Romalt er der mangel på pladser, og det presser børnepasningen. Men der er en løsning klar. Børn, der i det område skal starte i børnehave de næste par måneder og ikke kan få en plads i deres nærområde, vil i stedet blive tilbudt en plads i Assentoft.

Tidligere i skole

Presset på børnehaverne i Pasningsdistrikt Sydøst er stort lige nu, men allerede til marts kommer der en betydelig forbedring af kapaciteten. Der starter de kommende skolebørn nemlig i førskole.

For at imødekomme det pres, der fra nu af og til marts vil være på børnehaverne, har kommunen valgt – ligesom de to sidste år – at flytte de børnehavebørn i Kristrup Børnehus, der skal starte i førskole til marts, til ledige lokaler på skolen allerede fra 1. januar. Det drejer sig om cirka 35 børn, skriver forvaltningen.

»På den måde vil der fra januar igen blive ledige børnehavepladser i Kristrup Børnehus, der kan anvendes til børn fra Vorup, Kristrup og Romalt,« står der i orienteringen.

Desuden åbner den nye daginstitution i Munkdrup, der har plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, 1. marts. Der vil dog ikke starte 150 børn fra dag et. Man vil over en længere periode ”af hensyn til børn, forældre og personale” fylde institutionen op. 1. marts er der altså således kun ti børnehavebørn, der begynder i Børnehuset Munkdrup.