Af Malte Larsen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, bosiddende i Randers

En af vores velfærdssamfunds største udfordringer er manglen på uddannet arbejdskraft. Vi mangler hænder, der blandt andet skal passe på vores yngste og ældre.

Nu har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en aftale, der skal være med til at ruste vores velfærdssamfund til fremtidens udfordringer. Der afsættes således 6,8 milliarder kroner, som skal bruges på højere løn og bedre arbejdsvilkår for nogle af vores velfærdssamfunds kernetropper. Det gælder blandt andet sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenterne, jordemødrene, fængselsbetjentene og pædagogerne.

Det anslås, at omkring 180.000 medarbejdere vil få gavn af løftet. På den måde kan vi på den ene side ruste os til fremtiden, hvor vi får flere børn og ældre, der har behov for tid og omsorg. På den anden side vil lønløftet medvirke til, at det bliver nemmere at få vagtplanerne til at gå op lokalt, også her i Randers og omegn. En generel udfordring er nemlig, at aften- og nattevagter kan være svære at få besat i velfærdsfagene. Den udfordring vil trepartsaftalen være med til at mindske.

Lønløftet vil gøre en reel forskel for bedre rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejderes. Nogle ansatte vil kunne få helt op til 40.000 kroner mere i løn om året. Men det er klart, at løn ikke kan stå alene. Derfor skal der også tænkes andre elementer ind. Derfor har vi blandt andet også sikret, at der investeres 240 millioner kroner i arbejdsmiljøet.

Under valgkampen talte jeg på gader og stræder med mange mennesker, om det lønløft vi i Socialdemokratiet havde annonceret, vi ville lave. Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med, at vi nu leverer på vores valgløfte. Det er nemlig et yderst nødvendigt skridt, hvis vi i fremtiden skal kunne tilbyde god velfærd.