Årbog 2023 fra Museum Østjylland indeholder 21 artikler og er som altid et digert værk.

Nu udkommer den nye årbog 2023 fra Museum Østjylland. Som altid et digert værk, i år fyldt med artikler blandt andet om en fantastisk runesten.

I årbogen kan du gå i dybden med en række af de emner, som museets faglige medarbejdere har arbejdet med i årets løb, og som er med til at danne rygraden i museets arbejde.

Årbogen indeholder 21 artikler, er på 200 sider og præsenteres som altid med en række flotte illustrationer og fotos. Forud er gået måneders arbejde med at stykke de mange elementer sammen, så årbogen nu kan udkomme med et bredt udsnit af årets highlights.

»Det er unægtelig et stort arbejde for os at udkomme med så fyldigt et værk en gang om året. Samtidig er det et virkelig spændende og vigtigt arbejde, der forgrener sig ud i alle museets faglige områder, og hvor medarbejderne bidrager med gennemarbejdede artikler,« forklarer museumschef, Jesper Bækgaard, der også er årbogens redaktør, i en pressemeddelelse.

»Vi bestræber os altid på at komme så vidt omkring som muligt, både geografisk og emnemæssigt. Så jeg tør godt love, at der også i år er noget for enhver smag i årbogen og noget fra alle egne af museets dækningsområde.«

Runesten nummer 44

En runesten brugt som køkkenfundament er en af de gode historier, som har fundet vej til årbogen 2023. I en artikel kan du læse om runestenen, der blev opdaget i foråret 2022, og som viste sig at være en af de ældste runesten, som vi kender i Danmark.

Den store, flade sten havde i mange år dannet et solidt fundament under et gammelt komfur. Den blev opdaget og genså dagens lys i forbindelse med renovering af køkkenet på en af de gamle gårde i Mosekær – eller Moeskær, som landsbyen øst for Randers også kaldes.

»Med opdagelsen af Mosekær-stenen kender vi nu til ikke færre end 44 runesten fra Randersegnen. De mange runesten gør området helt specielt i forhold til resten af Danmark,« fortæller museumschefen.

I årbogen kan du blandt andet også dykke ned i historien om Grenaa Papfabrik, Tøjhushavekvarteret i Randers, Skovløberhuset i Mols Bjerge, Børnehjemmet Granbakken i Allingåbro og meget mere.

Årbogen kan købes i museets receptioner i Randers, Grenaa og Ebeltoft.