205 millioner i et aktstykke fra Folketinget er ikke nok til at dække regningen, mener vicekommunaldirektør.

Håndteringen af det enorme jordskred ved Nordic Waste har siden december kostet Randers Kommune i gennemsnit 3,4 millioner kroner hver dag frem til 20. februar.

Det viser en opgørelse fra kommunen.

Det samlede beløb, som kommunen har lagt ud til afværgeforanstaltninger, er opgjort til 217 millioner kroner fra 19. december 2023 og frem til 20. februar 2024.

Folketinget har vedtaget et aktstykke, der afsætter 205 millioner kroner til den akutte indsats fra den 23. januar og frem.

Men vicekommunaldirektør i Randers Kommune Lars Sønderby siger, at pengene fra Folketinget efter alt at dømme ikke rækker til at dække de samlede udgifter.

– Vi har endnu ikke et samlet overblik over det, men vores vurdering er, at aktstykket ikke kan dække de udgifter, som samlet set vil være nødvendigt at afholde fra perioden 23. januar og frem, siger Lars Sønderby.

Det var 19. december 2023, at Nordic Waste overlod opgaven med at inddæmme det massive jordskred til Randers Kommune.

Frem til konkursen brugte Randers Kommune 120 millioner kroner på at fjerne jord og rense overfladevand for at undgå forurening af Alling Å.

De penge kræver Randers Kommune nu tilbage fra konkursboet efter Nordic Waste.

Miljøstyrelsen stod en kort periode med det økonomiske ansvar for opgaven. Men da Nordic Waste blev erklæret konkurs, gik opgaven tilbage til Randers Kommune.

/ritzau/