Målet er at gøre jobcentret mere tilgængeligt for jobsøgende og virksomheder.

Virksomheder og jobsøgende kan nu møde jobcentrets konsulenter hver onsdag i No.17 i Slotsgade 4. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

»Vi er meget begejstrede for at lancere det her initiativ for byens virksomheder, der mangler arbejdskraft, og for dem, der er jobsøgende. Man kan møde op, som man vil og tale direkte med konsulenterne om både rekrutteringsbehov og jobsøgning,« siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune og tilføjer:

»Når vi er til stede hver onsdag i No.17, flytter vi den kommunale virksomheds- og rekrutteringsservice tættere på borgerne og virksomhederne. For borgerne gør vi jobcentrets vejledning til jobsøgning endnu mere erhvervsrettet og praksisnær. Herudover skaber No.17 rammen om samskabelse og muligheden for nære samtaler om, hvordan vi gør vores lokale arbejdsmarked mere bæredygtigt.«

Vejledning og indsigt

Det er konsulenter fra jobcentrets Virksomhedsservice og Rekruttering, der er til stede i No.17. Her kan de jobsøgende få adgang til konkrete jobmuligheder og vejledning, der kan hjælpe dem med at navigere i jobmarkedet. Virksomheder kan få indsigt i hvilke kompetenceprofiler, der er klar til at arbejde i netop deres branche.

»Både jobsøgende og virksomheder er velkomne til at komme ned og få en snak med os. Vi stræber hele tiden efter at komme virksomhederne i møde og være så tilgængelige og imødekommende som muligt, for vi tror på, at et godt samarbejde med byens arbejdspladser er vigtigt for at hjælpe jobsøgende med at finde arbejde,« siger Tine Arensbach, ledelsesansvarlig for jobcentrets Center for Virksomhedsservice og Rekruttering, og tilføjer:

»Ejere, direktører og HR-ansvarlige kan blandt andet få sparring om samfundsansvar og stærke inkluderende fællesskaber på arbejdspladsen, som er nogle af de parametre, der bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje.«

Nye tilgange i jobcentret

Tilstedeværelsen i No. 17 er blot et i en række initiativer, som skal gøre mødet med jobcentret til en bedre brugeroplevelse. De nye tiltag kommer som følge af flere processer, hvor borgere er blevet spurgt ind til deres oplevelser med jobcentret.

»Ved at tale med borgerne kan vi skabe et bedre jobcenter, og i løbet af det seneste år har vi fået foretaget flere brugerundersøgelser, der blandt andet peger på et behov for endnu mere uformel dialog med kommunens jobsøgende. Ligesom sidste år holder jeg også i år et åbent møde på biblioteket, hvor folk kan møde op og tale med mig og komme med deres feedback og input. På den baggrund kigger vi hele tiden på nye måder at tilpasse vores jobcenter efter de jobsøgendes behov,« fortæller Søren Sneftrup, arbejdsmarkedschef i Randers Kommune og fortsætter:

»Vi kan altid lære nyt, og det skal vi tage imod.«

Alle nysgerrige er velkomne til at kigge forbi lokalerne i Slotsgade 4.