Haslund kan snart bebygges yderligere, efter ny lokalplan er godkendt.

Der kan være et nyt, større boligområde på vej til landsbyen Haslund i den sydvestlige del af Randers Kommune.

En ny lokalplan for et 12,3 hektar stort område gør det nemlig muligt at opføre næsten 100 nye boliger. Den blev godkendt på seneste byrådsmøde. Med 29 stemmer for ud af 31. Beboerlisten og Enhedslisten undlod at stemme.

Det skriver Randers Kommune på sin hjemmeside.

Forslaget til lokalplanen har været i høring, og der har desuden været afholdt et borgermøde i lokalområdet om planerne. På baggrund af høringen er der lavet en række justeringer i forslaget – blandt andet er der i det nu vedtagne forslag krav om at etablere fartdæmpninger og midterhelle på Haslund Klostervej.

Den nye lokalplan omfatter primært ejendommen Haslund Klostervej 43, der i dag bliver brugt til landbrugsdrift og hestehold. Her vil den eksisterende bebyggelse blive revet ned i forbindelse med byggemodning af området, og i stedet giver lokalplanen mulighed for at opføre op mod 100 nye boliger i to delområder.

I Delområde 1, der ligger i den østlige del af området, vil der kunne opføres 23-26 fritliggende parcelhuse, mens der i Delområde 2 i den centrale del vil kunne opføres 70 rækkehuse.

Ud over boliger omfatter lokalplanforslaget blandt andet også etablering af støjvold og regnvandsbassin.