Af Helle Holmberg, mor til pårørende på dagtilbuddet på Marienborgvej

Man har et Pårørenderåd for handicappede i Randers Kommune, som skulle varetage alle borgeres interesser og hvad der rører sig for de handicappede.

Men desværre bliver nogle borgere overset i deres forum, hvilket ikke er første gang.

Og nu står man i en meget problematisk og ulykkelig sag, da kommunen skal finde en løsning på deres seks ulovlige opførte boliger på Neptunvej.

De vil lukke et perfekt velfungerende dagtilbud og sende 10 borgere ud i deres ulovlige byggeri. Men borgerne er slet målrettet til at være publikumsorienteret, da deres udfordringer er autisme og har store udfordringer med lyde, sanspåvirkninger og vil slet benytte aktiviteter i medborgerhuset. Så det er ifølge tidligere lokalplan ikke lovligt.

Formanden i Pårørenderådet er fuldt informeret om situationen.

Men desværre, når man modtager referat fra Pårørenderådet som skulle være en medspiller, er der intet som i intet nævnt om denne problematiske situation.

Formanden har mere travlt med at fremhæve sig selv og andre boliger, og intet bliver nævnt om den igangværende proces, som er aktuel.

I en idrætsklub varetager man alle årgange og ikke kun 1. holdet.

Men dette foregår ikke i denne forening.

2. holdet, som ikke kan tale og give udtryk for deres situation, bliver overset og virker ligegyldige i deres forum, for de har ikke nogle børn, som er pårørt af situationen.

Det er meget uprofessionelt af sådan en forening, som skal fremstå, at de er der for borgernes interesser, ve og vel.